انتقال‌قدرت

این مجموعه به این زیرشاخه ها تقسیم می شود:

موتوروکنترل موتور
یاتاقان وگایدهای خطی
انتقال مکانیکی
سیستم های تعیین موقعیت وعملگرها
قطعات استانداردمکانیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.