تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب

سیستم تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب یکی از بروزترین و پرکاربردترین تجهیزات لازم جهت کلرزنی آب آشامیدنی است.

مشتریان سیستم آنلاین تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب:

  1. ۲۱ مخزن آبرسانی تهران ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹
  2. پتروشیمی امیرکبیر ۱۳۹۴
  3. نستله ایران ۱۳۹۵

سیستم کنترل پارامترهای کولینگ تاور

  1. لوله سازی اهواز ۱۳۸۶
  2. پتروشیمی فرآورش ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹
  3. فولاد خوزستان ۱۳۹۰

سیستم تزریق پلی الکترولیت:

  1. آب و فاضلاب تهران: تصفیه خانه حکیمیه و تصفیه خانه حجاب ۸۷
  2. آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ۸۶
  3. فولاد هرمزگان ۱۳۹۱
  4. فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳۹۰