آزمایشگاه

شرکت مهار فن ‌ابزار، اولین شرکت خصوصی دارای آزمایشگاه نانو فناوری در کشور است که حدود ١٠ سال مشغول به ارایه ‌ی خدمات آزمایشگاهی آنالیز مواد به مراکز آموزشی و پژوهشی کشور است.این مرکز شامل سه آزمایشگاه جدا برای آنالیز مواد می‌ باشد:
– آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)
– آزمایشگاه بیضی‌سنجی (Ellipsometry)

آزمایشگاه SPM:‌

-میکروسکوپی تونلی روبشی STM

-میکروسکوپی نیروی اتمی AFM

-AC-AFM
-DC-AFM
-Phase Contrast
-LFM
-MFM

آزمایشگاه بیضی سنجی:
– تعیین پارامترهای ضریب شکست و ضریب میرایی نمونه
-تعیین ضخامت لایه های نازک
-تعیین بندگپ(گاف انرژی)

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.