آزمایشگاه زاویه‌ تماس و کشش سطحی

دستگاه‌های اندازه‌گیری کشش سطحی و زاویه‌ی تماس به روش استاتیک و دینامیک، اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح جامد، آنالیز جذب و واجذب مواد فعال کننده سطح روی سطوح جامد و مایع، اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس پودر، اندازه‌گیری کشش سطحی پلیمرهای مذاب و بلور مایع، بررسی مکانیزم تشکیل میسل‌ها، تعیین غلظت بحرانی میسل‌ها، بررسی اثر سینرژی در پیوند و اتصال مواد فعال کننده سطح سطوح جامد، بررسی خواص جوهرهای چاپ روی کاغذ و مواد پلاستیکی، اندازه‌گیری کشش سطحی و ترشوندگی فیبرها و …

OCA30_TEC_NHD

OCA30_TEC_NHD

OCA35_1

OCA35_1

OCA30_WT300e

OCA30_WT300e

دستگاه‌های اندازه‌گیری نوری زاویه‌ی تماس و کشش سطحی (سری OCA)  

  • اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس دینامیک و استاتیک بر اساس روش  قطره‌ی چسبیده بر سطح (Sessile Drop)
  • آنالیز شکل قطره بر اساس روش قطره‌ی معلق (Pendant Drop)
  • بررسی رفتار ترکنندگی مایعات روی سطوح جامد
  • اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح جامدات و اجزای آن‌ها
  • اندازه‌گیری کشش سطحی و فصل مشترک بر اساس آنالیز شکل قطره
  • اندازه­گیری خواص الاستیکی سطح و فصل مشترک مواد
  • اندازه­گیری میزان جذب سطوح
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس

SD-DE

SD-DE

OCAS

OCAS

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی

OCA35_EMD4

OCA35_EMD4

OCA35_1

OCA35_1

OCA30_WT300e

OCA30_WT300e

OCA30_TEC_NHD

OCA30_TEC_NHD

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH

E-MD4

E-MD4

DCAT21_TEC250

DCAT21_TEC250

WTP

WTP

TPC150

TPC150

TFC100

TFC100

TEC700

TEC700

TEC400_NHD400

TEC400_NHD400

TBU_90

TBU_90

TBA60M

TBA60M

SP100

SP100

PUR11_FH11

PUR11_FH11

Pt

Pt

FO_PSH

FO_PSH

DCAT21_LDU22

DCAT21_LDU22

DCAT11_Detail_Ring

DCAT11_Detail_Ring

DCAT11

DCAT11

Adapt_SV10

Adapt_SV10

SC11_PP11

SC11_PP11

RG_DIS

RG_DIS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.