آزمایشگاه زاویه‌ تماس و کشش سطحی

OCA35-dataphysics

دستگاه‌های اندازه‌گیری کشش سطحی و زاویه‌ی تماس به روش استاتیک و دینامیک، اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح جامد، آنالیز جذب و واجذب مواد فعال کننده سطح روی سطوح جامد و مایع، اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس پودر، اندازه‌گیری کشش سطحی پلیمرهای مذاب و بلور مایع، بررسی مکانیزم تشکیل میسل‌ها، تعیین غلظت بحرانی میسل‌ها، بررسی اثر سینرژی در پیوند و اتصال مواد فعال کننده سطح سطوح جامد، بررسی خواص جوهرهای چاپ روی کاغذ و مواد پلاستیکی، اندازه‌گیری کشش سطحی و ترشوندگی فیبرها و …

OCA30_TEC_NHD
OCA30_TEC_NHD
OCA35_1
OCA35_1
OCA30_WT300e
OCA30_WT300e

دستگاه‌های اندازه‌گیری نوری زاویه‌ی تماس و کشش سطحی (سری OCA)  

  • اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس دینامیک و استاتیک بر اساس روش  قطره‌ی چسبیده بر سطح (Sessile Drop)
  • آنالیز شکل قطره بر اساس روش قطره‌ی معلق (Pendant Drop)
  • بررسی رفتار ترکنندگی مایعات روی سطوح جامد
  • اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح جامدات و اجزای آن‌ها
  • اندازه‌گیری کشش سطحی و فصل مشترک بر اساس آنالیز شکل قطره
  • اندازه­گیری خواص الاستیکی سطح و فصل مشترک مواد
  • اندازه­گیری میزان جذب سطوح
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
SD-DE
SD-DE
OCAS
OCAS
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی
OCA35_EMD4
OCA35_EMD4
OCA35_1
OCA35_1
OCA30_WT300e
OCA30_WT300e
OCA30_TEC_NHD
OCA30_TEC_NHD
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
E-MD4
E-MD4
DCAT21_TEC250
DCAT21_TEC250
WTP
WTP
TPC150
TPC150
TFC100
TFC100
TEC700
TEC700
TEC400_NHD400
TEC400_NHD400
TBU_90
TBU_90
TBA60M
TBA60M
SP100
SP100
PUR11_FH11
PUR11_FH11
Pt
Pt
FO_PSH
FO_PSH
DCAT21_LDU22
DCAT21_LDU22
DCAT11_Detail_Ring
DCAT11_Detail_Ring
DCAT11
DCAT11
Adapt_SV10
Adapt_SV10
SC11_PP11
SC11_PP11
RG_DIS
RG_DIS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.