محفظه نصب سنسور

به منظور نصب سنسور در یک نقطه مناسب و امکان نمونه گیری، کالیبراسیون و نگهداری بهینه از محفظه نصب سنسور استفاده می شود.

این قطعه مجهز به شیر نمونه گیری، شیر ورودی و خروجی و روتامتر بوده و امکان کنترل جریان آب در آن به راحتی وجود دارد.


نصب سنسور فلو این امکان را می دهد که در صورت قطع شدن جریان آب نمونه گیری سیستم آنالیزور مطلع شده و آلارم فعال شود.


نصب با عدم نصب سنسورهای پتانسیومتری، هدایت سنجی و دما در این محفظه متناسب با شرایط فرآیند تعیین می شود. اما سنسورهای آمپرومتری حتما باید در این محفظه نصب و بهره برداری شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.