تیرک تزریق (Injection lance)

تیرک تزریق جهت تزریق مایع در لوله یا مخزن با قابلیت نفوذ ۱۶۵-۲۰ میلی ‌متر و همچنین جلوگیری از ترتیب مواد در نقطه تزریق و در لوله‌ های با قطر زیاد مورد استفاده قرار می ‌گیرد و دارای حداکثر فشار کاری ۶ بار می ‌باشد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.