دوزینگ پمپ مکانیک دیافراگمی

در پمپ مکانیک دیافراگمی شفت فلزی متصل به پشت دیافراگم کار انتقال نیرو از جعبه دنده به دیافراگم را انجام می‌ دهد و حرکت شفت باعث حرکت دیافراگم متصل به آن شده و عمل مکش و تزریق با عقب و جلو رفتن دیافراگم صورت می‌ گیرد.

پمپ دوزینگ Makro TZ Mb

ProMinent MakroTz-MB mechanical diaphragm نام محصول : پمپ دوزینگ Makro TZ Mb دسته بندی : پمپ‌های مکانیکی دیافراگمی کمپانی : ProMinent   از جمله پمپ‌ های مکانیکی دیافراگمی که می‌ تواند به صورت دو یا چند کله ارائه گردد و قابلیت انتخاب موتور متناسب با شرایط انفجاری را دارا می ‌باشد.  نیروی محرکه  الکتروموتور  نوع Liquid end  مکانیکی دیافراگمی  جنس Liquid end  PTFE […]

دوزینگ پمپ Makro 5 Ma

ProMinent Makro5 نام محصول: دوزینگ پمپ Makro TZ Mb دسته بندی : پمپ‌های مکانیکی دیافراگمی کمپانی : ProMinent از جمله پمپ‌ های مکانیکی دیافراگمی که می‌ تواند به صورت دو یا چند کله ارائه گردد و قابلیت انتخاب موتور متناسب با شرایط انفجاری را دارا می ‌باشد.  نیروی محرکه  الکتروموتور  نوع Liquid end  مکانیکی دیافراگمی  جنس Liquid end  PTFE / SS / […]
دوزینگ پمپ ضد انفجار

دوزینگ پمپ Extronic

نام محصول : دوزینگ پمپ Extronicدسته بندی : پمپ‌های مکانیکی دیافراگمی کمپانی : ProMinent این دوزینگ پمپ جزء محدوده دوزینگ پمپ سولنوئیدی است که مطابق با شرایط ضد انفجاری تولید می‌ شود. شرایط ضد انفجاری قابل ارائه مطابق با استانداردهای دمایی تا EEX  d I/II  C T6 می‌ باشد.  نیروی محرکه  سولنوئید  نوع Liquid end  مکانیکی دیافراگمی  جنس Liquid end  SS / […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.