دوزینگ پمپ Hydro

ProMinent Hydro4 ProMinent Hydro2 and Hydro3

نام محصول : دوزینگ پمپ Hydro
دسته بندی : دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی
کمپانی : ProMinent

این پمپ از انواع پمپ های هیدرولیکی دیافراگمی است. ساختار و طراحی پمپ به گونه ایست که روغن هیدرولیک و روغن جعبه دنده از یک جنس بوده و انتقال قدرت موتور از طریق جعبه دنده و سپس بخش هیدرولیک به دیافراگم است.
دیافراگم این پمپ از جنس تفلون چند لایه و مجهز به سنسور پارگی بوده و با ساختاری ساده تا فشار ۱۰۰ bar قابل بهره برداری می باشد.
این پمپ در سه مدل زیر ارائه می شود:
Hydro 2 تا فشار ۱۰۰ bar و تا ظرفیت ۶۸ l/h
hydro 3 تا فشار ۱۰۰ bar و تا ظرفیت ۱۷۰ l/h
Hydro 4 تا فشار ۲۵ bar و تا ظرفیت ۱۴۰۰ l/h

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.