پکیج دوزینگ صنایع نفت گاز و پتروشیمی

با توجه به اهمیت و استانداردهای خاص و متنوع موجود در این صنایع پکیج ها متناسب با نیاز فرآیند طراحی و ساخته می شود. اغلب این تجهیزات برای تزریق مواد شیمیایی به نفت یا مشتقات آن طراحی می شوند.
نمونه این پکیج ها در پروژه های نفتی:
– پروژه نمکزدائی آب تیمور
– پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی
– پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.