دستگاه سنجش اندازه ذره و پتانسیل زیتا

Particle Size and Zeta Analyzer ParticleMetrix دستگاه اندازه ذره

آنالیزور اندازه ذرات ابزاری است که از آن برای تحقیقات آزمایشگاهی، کنترل کیفیت و پایش و کنترل فرآیندهای طراحی شده که به آنالیز مخلوط ذرات در محدوده ابعادی نانومتر تا میکرومتر مربوط می شوند می توان استفاده کرد.


نام محصول : آنالیزور اندازه ذرات و پتانسیل جریان سیال (StabiSizer)
دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

Particle Size and Zeta Analyzer ParticleMetrix
Particle Size and Zeta Analyzer ParticleMetrix
Particle Size and Zeta Analyzer ParticleMetrix دستگاه اندازه ذره
Particle Size and Zeta Analyzer ParticleMetrix دستگاه اندازه ذره

این سیستم علاوه بر اندازه ‌گیری پتانسیل جریان سیال، اندازه ذرات را با استفاده از روش پراکندگی دینامیکی نور لیزر (DLS) بدست می ‌آورد.

stabisizer particle-metrix.com


نام محصول : آنالیزور پتانیسل جریان سیال (CAS)
دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

این دستگاه از سیستم تیتراسیونی برای اندازه گیری پتانسیل جریان سیال استفاده می‌ کند.

cas particle metrix


نام محصول : آنالیزور پتانسیل زیتا (Zeta Potential Analyzer) (ZetaView) 

دسته بندی : سیستم های اندازه گیری پتانسیل زیتا ، پتانسیل جریان سیال و اندازه‌ی ذرات
کمپانی : ParticleMetrix

این دستگاه با استفاده از تبدیل الکتروفورتیک به پتانسیل زیتا کار می کند.

zitaview پارتیکل متریکس آلمان


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.