دستگاه آنالیز سطح

این مجموعه شامل روش های آنالیز حساس به سطح است که با طیف‌ نگاری الکترونی از سطح مورد بررسی، آنالیز شیمیایی را انجام می دهد. فرآیند تشکیل ترکیبات گوناگون روی سطوح مواد، به صورت یک لایه ‌نازک، تنها به کمک این روش قابل بررسی است. این مجموعه قادر به بررسی در حد لایه‌  تمی از سطح ماده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.