طیف‌نگاری فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)

نام محصول : طیف‌نگاری فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)
دسته بندی : دستگاه‌های انالیز سطح
کمپانی : Specs

– آنالیز شیمیایی کمّی و کیفی سطح نمونه ‌ی جامد و عمق نمونه توسط بمباران یونی
– شناسایی حالت شیمیایی گونه‌ های سطحی (از جمله حالت اکسایش عنصر)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.