اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس (DCAT)

DCAT21_dataphysics

نام محصول : تجهیزات اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس (DCAT)
دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

این دستگاه زاویه‌ تماس پودرها و رشته ‌ها و نیز رفتار جذب مایعات در تر کردن مواد را طبق روش واشبورن اصلاح شده اندازه‌ گیری می‌ کند. همچنین زاویه‌ تماس دینامیکی و انرژی سطحی نمونه‌ های آزمایش منشوری و استوانه‌ ای طبق روش ویلهلمی توسط این سیستم قابل اندازه ‌گیری هستند. علاوه بر این، این دستگاه قابلیت اندازه‌ گیری کشش سطحی و فصل‌ مشترکی استاتیک مایعات، غلظت بحرانی تشکیل میسل مواد فعال کننده‌ سطح طبق روش صفحه‌ ی ویلهلمی یا روش حلقه دونوی و چگالی مایعات و نیز انجام آنالیز آزمایش ‌های ته‌ نشینی و نفوذ را دارد.

RG_DIS
RG_DIS
SC11_PP11
SC11_PP11
Adapt_SV10
Adapt_SV10
DCAT11
DCAT11
DCAT11_Detail_Ring
DCAT11_Detail_Ring
DCAT21_LDU22
DCAT21_LDU22
FO_PSH
FO_PSH
Pt
Pt
PUR11_FH11
PUR11_FH11

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.