قطره چرخان (SVT)

نام محصول : تجهیزات اندازه گیری کشش فصل مشترک به روش قطره چرخان (SVT)
دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

این دستگاه قابلیت اندازه ‌گیری کشش فصل مشترک استاتیک و وابسته به زمان بین دو مایع کاملا قابل حل در یکدیگر را دارد. از این سیستم به صورت گسترده در صنایع رنگ و معدن و نیز صنایع تولید مواد فعال کننده‌ سطح برای اندازه ‌گیری کشش فصل مشترک محلول نفت خام/ماده‌ فعال کننده‌ سطح استفاده می‌ شود.

سیستم پیشنهادی امکان اندازه ‌گیری تنش تسلیم مواد بلوری مایع را فراهم می‌ آورد. تمام اندازه ‌گیری ‌ها در این دستگاه طبق روش چرخش و ارتعاش مذاب انجام می‌ شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.