سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم احیای مکانوشیمیایی

تصویر لایه HOPG
سنتز نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم احياي مكانوشيمياييReviewed by مهارفن on Mar 29Rating: 2.5سنتز نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم احياي مكانوشيميايي

سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به روش احیای مکانوشیمیایی پودر سولفات تیتانیوم

نویسند‌گان:
[ مریم سالاری ] – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[ محمد موسوی خوئی ] – استادیار دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[ زهرا مصحفی ] – مربی دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[ پیروز مرعشی ] – استادیار دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


خلاصه مقاله:
در پژوهش حاضر، تهیه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به روش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است . پودر سولفات تیتانیل ) ) TiOSO4.xH2SO4.yH2O به عنوان ماده اولیه واکنش و پودر کلرید سدیم ) ) NaCl به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد . بهمنظور به دست آوردن رفتار حرارتی ماده اولیه، فاز سولفات تیتانیل تحت آنالیز حرارتیTGA/DTG وزنی کلرید سدیم به سولفات تیتانیل برابر ۹ به ۱ ، درون آسیاب سیاره ای پرانرژی تحت اتمسفر محافظ گاز آرگون به مدت ۴ ساعت آسیاب و در دماهای ۶۰۰ ºC و ۷۵۰ ºC در هوا به مدت ۳۰ دقیقه آنیل شد . جهت شستن فاز رقیق کننده، پودر حاصل با آب مقطر شسته ودر دمای ۱۰۰ ºC در هوا خشک شد . در نهایت ذرات تولید شده تحت آزمایش های پراش پرتو ) XRD ) X و میکروسکوپ نیروی اتمی AFM قرار گرفت . مخلوط دو ماده با نسبت منجر به تولید پودر آمورف ۱ به ۱۰ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۴ ( قرار گرفت . نتایج نشان داد که آسیاب مخلوط به مدت گردیده و با آنیل کردن پودر حاصل، ذراتی با اندازه ی متوسط در محدوده ی ۱۰-۱۵ nm به دست آمده است.