مترمیکس METERMIX بریتانیا

شرکت مترمیکس تولیدکننده نازل تزریق چسب و روانکار یک جزیی و چندجزیی است.

http://maharfanabzar.com/download/dopag/METERMIX-1K.pdf

 

 

سیستم تزریق چسب گرم

سیستم میکس و تزریق هات ملت چسب

نازل تزریق چسب پنوماتیک

رگولاتور فشار تزریق روانکار

سیستم میکس و تزریق چسب دو تکه