پمپ پرومیننت ProMinent آلمان

پمپ ضد انفجار
پمپ پرومیننت ProMinent آلمانReviewed by ProMinent on Dec 24Rating: 5.0پمپ پرومیننت ProMinent آلمان

صنعت

فعالیت های تخصصی بخش صنعت این شرکت به عنوان نماینده انحصاری و مرکز فروش و پشتیبانی کمپانی پرومیننت ‌ProMinent آلمان در ایران در زمینه صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، آب و پساب، نیروگاه، شیمیایی، رنگ، غذایی، دارویی، استخرهای شنا به هفت دسته تقسیم می‌ شود:

۱- پمپ‌ های دوزینگ ( دوزینگ پمپ ) یا میترینگ(Dosing Pumps and Metering Pumps) پرومیننت

۲- پمپ ‌های رفت و برگشتی(جابجایی مثبت) با استاندارد API 674 , 675 پرومیننت

(Reciprocating Pumps (Positive displacement) with API 674, 675) پرومیننت

۳- پمپ ‌های تزریق با دبی قابل تنظیم (Controlled volume pumps) پرومیننت

۴- پکیج‌ های تزریق مواد شیمیایی (Chemical Injection Packages (CIP پرومیننت

۵- آنالیز شیمیایی، پوشش محدوده وسیعی از آنالیزورهای On-line الکترودی پرومیننت

۶-  سیستم ‌های گندزداییUV، ازن (Ozone)، دی‌ اکسید کلر، کلر، سیستم کنترل اتوماتیک پارامترهای برج خنک‌ کننده و سیستم کنترل اتوماتیک پارامترهای استخر شنا پرومیننت

۷- سیستم های دوزینگ پودر و آماده سازی محلول پلی الکترولیت پرومیننت

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050 himi

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050 himi

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

ProMinent Orlita Evolution 3 Hydraulic Diaphragm Metering Pump

ProMinent Orlita Evolution 3 Hydraulic Diaphragm Metering Pump

ProMinent Gaxa Gammax

ProMinent Gaxa Gammax

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

ProMinent Exhibition Dec 2014 Ahvaz Iran

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 4

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۴

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 3

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۳

exhibition ProMinent 2014 december

exhibition ProMinent 2014 december

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 8

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۸

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 7

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۷

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 6

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۶

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 2

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۲

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان 2

نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان ۲

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان

بازدید مدیرعامل ملی حفاری از ششمین نمایشگاه نفت گاز پالایش پتروشیمی اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز خوزستان

دوزینگ پمپ

پمپ ماردونی

ProMinent Orlita PS

پروسس پمپ

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

تصویر لایه HOPG

میکروسکوپ پروبی روبشی

دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه با بازه مریی و فرابنفش

دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی

آب و فاضلاب جلالیه

پمپ دوزینگ دیافراگمی سلونوئیدی بتا4 پرومیننت

پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار نصب شده در پکیج دوزینگ ساخت ایران

پمپ ضد انفجار نصب شده در پکیج دوزینگ ساخت ایران

پمپ های بشکه و اسکرو و سانتریفیوژ و پرتابل

SENpro sentech

آموزش کالیبراسیون

پمپ اورلیتا ام اف 35

دستگاه بیضی سنج برای بررسی نانولایه بهمراه سل مایع

پمپ دوزینگ کانسپت پرومیننت

دوزینگ پمپ مواد غذایی

پمپ دوزینگ هایدرو