پمپ فلوسرو Flowserve

پمپ انتقال سیال فشار فلوسرو

شرکت فلوسرو امریکا سازنده پمپ های و تجهیزات جابجایی مایعات است.

پمپ های فلوسرو گستره ظرفیتی بالایی دارند.

پمپ غولپیکر بزرگ آب و فاضلاب فلوسرو

پمپ غولپیکر بزرگ آب و فاضلاب فلوسرو

پمپ چندمرحله آب فشار بالا فلوسرو

پمپ چندمرحله آب فشار بالا فلوسرو

پمپ انتقال سیال فشار فلوسرو

پمپ انتقال سیال فشار فلوسرو

تعمیر پمپ آب فلوسرو

تعمیر پمپ آب فلوسرو

پره پمپ آب فلوسرو

پره پمپ آب فلوسرو

سرویس پمپ فلوسرو

سرویس پمپ فلوسرو