کلریناتور گازی

سیستم کلریناتور گازی تزریق گاز کلر (1)
کلریناتور گازی
کلریناتور گازی
Gas-Chlorinator.pdf
1.8 MiB
246 Downloads
اطلاعات بیشتر

سیستم کلریناتور گازی جهت تصفیه و گندزدایی آب آشامیدنی کاربرد دارد.

از مهمترین پارامترهای مورد توجه کلریناتور گازی میزان ایمنی آن نسبت به نشتی گاز کلر (که یک گاز سمی و مرگبار است) می باشد.