جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ
جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ
%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE.pdf
206.1 KiB
921 Downloads
اطلاعات بیشتر
جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ 206.1 KiB

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

بطور کلی PVC , PVDF با کلر سازگار هستند.

برای اسید سولفوریک تنها جنس پیشنهادی PVDF است.

مواد باز یا قلیا، بطور کلی سازگاری خوبی با جنسهای مختلف دارند