خانه » کتاب میکروسکوپی روبشی هدایت یونی SICM

کتاب میکروسکوپی روبشی هدایت یونی SICM

میکروسکوپ روبشی هدایت یونی

میکروسکوپ هدایت یونی روبشی یکی از زیرشاخه های میکروسکوپ‌های پروبی روبشی SPM است. این میکروسکوپ SICM از یک نانوپیپت استفاده می کند تا به نمونه که در یک الکترولیت فرو برده شده است برسد. هدایت یونی بین الکترود در محلول و الکترود در پیپت اندازه‌گیری می‌شود. با نزدیک شدن پیپت به سطح نمونه، سطح مقطع مسیر یون از یک الکترود به الکترود دیگر کاهش یافته و هدایت کاهش می‌یابد. قدرت تفکیک با اندازه دریچه تعیین می‌شود.

در مقایسه با سوزن‌های پیپتی شیشه‌ای، پروب‌های میکرو ساخت، دارای مزیت اندازه دریچه کوچکتر و پایداری بیش تری هستند. با این میکروسکوپ ساختارهای ۱۰۰ نانومتری قابل مشاهده هستند و فاصله با جریان یونی کنترل می‌شود. این میکروسکوپ می‌تواند در حالت تماسی یا نوک زنی استفاده شود. در هر دو مورد، جریان یونی در طی تصویر سازی اندازه‌گیری می‌شود. اما در حالت نوک زنی قدرت تفکیک بهتری برای منافذ مشاهده شده است. کاربرد کاربرد اصلی این میکروسکوپ اندازه‌گیری توزیع جریان‌های یونی از طریق منافذ در یک سطح متخلخل است. به عنوان مثال می‌توان از غشاهای هسته منفذ (nucleopre) یا غشاهای پلیمری نام برد.

کاربردهای جالبی از SICM بر روی سلول‌های زنده ارائه شده است. همچنین از SICM به عنوان ابزاری برای لیتوگرافی استفاده شده است که در آن سیم‌های فلزی روی یک سطح نشانده می‌شود.

کتاب میکروسکوپ هدایت یونی روبشی SICM
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 183 بار دانلود شده
کمپانی دی ام ای آلمان

Danish Micro Engineering GmbH

کتاب میکروسکوپ هدایت یونی روبشی SICM
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 183 بار دانلود شده