آنتی اسکالانت antiscalant

آنتي اسكالانت از خانواده مواد شيميايي است براي جلوگيري از تشكيل كريستال نمك معدني طراحي ميشود. اكثر آنتي اسكالانتها از پليمرهاي ارگانيك ساخت انسان ميباشند. (پلي اكريليك اسيد، کربکسیلیک اسيد، پلي ماكيك اسيد، پلي فسفات،...
ادامه مطلب
بالا
error: کپی نداریم