فلنج های جوشی سوکت PVDF

فلنج های جوشی سوکت PVDF خلوص استثنایی و مقاومت شیمیایی با استحکام متوسط خلوص بالا و…

شیر دیافراگمی PVDF برند GF+

سلنوید ولو PVC مناسب مواد شیمیایی Burkert GF جرج فیشر