خانه » دانلود » دانلود کتاب

دانلود کتاب

سیستم تصفیه آب تزریق دی اکسید کلر

گندزدایی با دی اکسید کلر

نمونه این دستگاه جهت تست در تهران موجود است.       گندزدایی با دی اکسید کلر مروری بر خواص دی‌اکسید کلر، به عنوان یک گندزدای (Biocide) ایده‌آل و کاربرد آن در برج‌های خنک کننده و آبهای صنعتی مشکل BioFilm و Legionella اثر گندزدایی دی‌اکسید کلر روی Legionella و از بین بردن Biofilms (مقایسه با کلر) ماندگاری و دوز مصرف (مقایسه با کلر) مسائل خوردگی (مقایسه با کلر) سازگاری با… ادامه »گندزدایی با دی اکسید کلر

کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی

مقدمه کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی

میکروسکوپ های پروبی روبشی scanning probe microscopes دکتر پیروز مرعشی، دکتر علیرضا ذوالفقاری، مهندس مهرداد نجبا، امید سیفی، مصطفی نجاری، پروین هادیان، مریم خسروی و فرزانه هویدا مرعشی