خانه » دانلود » دانلود کتاب

دانلود کتاب

سیستم تصفیه آب تزریق دی اکسید کلر

گندزدایی با دی اکسید کلر

نمونه این دستگاه جهت تست در تهران موجود است.       گندزدایی با دی اکسید کلر مروری بر خواص دی‌اکسید کلر، به عنوان یک گندزدای (Biocide) ایده‌آل و کاربرد آن در برج‌های خنک کننده و آبهای صنعتی مشکل BioFilm و Legionella اثر گندزدایی دی‌اکسید کلر روی Legionella و از بین بردن Biofilms (مقایسه با کلر) ماندگاری و دوز مصرف (مقایسه با کلر) مسائل خوردگی (مقایسه با کلر) سازگاری با… ادامه »گندزدایی با دی اکسید کلر