خانه » مهار فن ابزار » نمایندگی ها » کمپانی DME دانمارک

کمپانی DME دانمارک

کمپانی Danish Micro Engineering سازنده میکروسکوپ های پروبی روبشی در دانمارک است که انواع مختلفی از میکروسکوپ را تولید میکند و با کمپانی زایس در تولید مشترک میکروسکوپ همکاری دارد

نانو تیوب و پراب میکروسکوپ پروبی

نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2

نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه تبریز

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اصفهان

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک