خانه » ثوابق دفتر اهواز نفت و گاز و پتروشیمی

ثوابق دفتر اهواز نفت و گاز و پتروشیمی

سمینار اهواز شرکت مهار فن ابزار

این شرکت در راستای تسریع در ارائه خدمات فنی و بازرگانی در حوزه اقتصادی خوزستان در این منطقه شعبه خود را راه اندازی نمود. از جمله فعالیت های این واحد به شرح زیر است:

  • کارگاه آموزشی
  • بازدید از سایت
  • ارائه مشاوره