صافی وای شکل یا y استرینر

صافی وای شکل یا y استرینر

مزایای استفاده از صافی Y شکل

  • حذف ذرات از مسیر دوزینگ
  • مشاهده عبور سیال از آن
  • مشاهده میزان پر شدن فیلتر
  • تخلیه آسان فیلتر و شستشوی آن
  • تعویض آسان و ارزان فیلتر
صافی وای شکل یا y استرینر

صافی وای شکل یا y استرینر

سازندگان صافی Y شکل

  • جورج فیشر GF
  • فیپ FIP

ساختار پکیج تزریق مواد شیمیایی