دوزینگ پمپ سری ماکرو با بصورت یک کله و دوکله ارائه میشود

همچنین با اضافه کردن گیربوکس های بیشتر بصورت سری میتوان تعداد کله را به چهار و شش رساند

هر کله یا هد پمپ ماکرو 5 میتواند به سه حالت زیر باشد:

  • دیافراگم مکانیکی
  • دیافراگم هیدرولیکی (API 675)
  • پلانجری یا پیستونی

دوزینگ پمپ ماکرو Makro 5

دوزینگ پمپ دوکله پرومیننت ماکرو5

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا