خانه » ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت

ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت

ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت

ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت

معرفی و چه کاربردهایی دارد؟ ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت از جمله دستگاه هایی است که می توان به وسیله ی آن میزان دما و رطوبت را اندازه گیری نمود این مقدار های اندازه گیری شده بر روی یک نمایشگر یا مانیتور ماژول نشان داده می شوند و اندازه گیری های آن اغلب به وسیله ی سنسور های بسیار حساس و دقیق می باشد که آن را سنسور SHT31  می… ادامه »ماژول ترانسمیتر دما و رطوبت