خانه » کاستیک سوداَ

کاستیک سوداَ

کاستیک سوداَ

کاستیک سودا

کاستیک سودا (Caustic Soda) کاستیک سودا (Caustic Soda)  همان سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide) که به عنوان سود سوزآور یا سود پرک نیز شناخته می شود یک ماده جامد سفید رنگ است که در نقطه ی 1390 درجه سانتی گراد ذوب می شود و چگالیش 13/2 می باشد . فرمول شیمیایی کاستیک سودآ NaOH است . کاستیک سودآ ی جامد و سفید رنگ ماده ای بسیار خطرناک با قدرت بازی بالا… ادامه »کاستیک سودا