خانه »  کربنات کلسیم CaCO3

 کربنات کلسیم CaCO3

 کربنات کلسیم CaCO3

 کربنات کلسیم CaCO3

 کربنات کلسیم CaCO3 کربنات کلسیم : ترکیب شیمیایی کربنات کلسیم با فرمول شیمیایی CaCO3 موجود در سنگ ها ، مواد معدنی کلسیت و آراگونیت است و در ترکیبات مروارید و پوسته تخم مرغ و پوسته بیرونی موجودات دریایی موجود می باشند . کربنات کلسیم ها به شکل پودر سفید با ذرات ریز و بدون بو هستند غیر محلول در آب هستند و نگه داری آنها در دمای معمولی محیط میسر… ادامه » کربنات کلسیم CaCO3