شرایط فضای نصب پمپ کلرزنی

  • لازم است جهت افزایش طول عمر پمپ کلرزنی یا دوزینگ پمپ، در یک اتاق سرپوشیده نصب شود
  • پمپ کلرزنی نباید در آفتاب و باران قرار گیرد
  • پمپ کلرزنی بهتر است در فضای خنک نصب شود که از گرمای بیش از حد آن جلوگیری میشود
  • محل نصب بهتر است نزدیک مکان تزریق کلر ساخته شود

H2o + Cl2 → Hcl + HOcl

HOcl → H + Ocl

دوزینگ پمپ مواد شیمیایی

Vario Dosing Pump ProMinent

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ وریو هد پمپ از مواد مختلف ساخته می شود

پمپ کلرزنی جهت تزریق کلر استفاده می شود. کلر ساده ترین و جا افتاده ترین روش تصفیه آب و گندزدایی در کشور ما محسوب می شود. همیشه لازم است برای پیشگیری از گندیده شدن آب آشامیدنی در لوله کشی شهری کلر به آب اضافه شود اما دقت آن نیز بسیار حائز اهمیت است. پس لازم است از پمپ دقیق جهت این مهم استفاده گردد.

دوزینگ پمپ ProMinent Concept

دوزینگ پمپ ProMinent Concept

دوزینگ پمپ جهت تزریق دقیق کلر به آب استفاده میشود که به آن، پمپ کلرزن نیز میگوییم

بازگشت به بالا