ترانسمیتر شناوری سطح

2,200,000تومان

 

توضیحات

  • این نوع ترانسمیتر دارای شناور کوچک فلزی است که با یک موتور بالا و پایین می رود و توسط یک مکانیسم کنترلی روی سطح مایع نگه داشته می شود. شناور با یک نوار به قرقره ای متصل است و قرقره با کوپل مغناطیسی و دو آهنربا به محور یک سرو موتور وصل شده است. آهنربای خارجی به قرقره متصل است و آهنربای داخلی به انتهای میله ی مربوط به سرو موتور وصل می شود. وقتی که آهنربای داخلی می چرخد جاذبه مغناطیسی باعث چرخش آهنربای خارجی و به تبع آن چرخش قرقره می شود. وقتی که شناور با سطح سیال تماس برقرار می کند وزن آن تغییر می کند. تغییر وزن شناور باعث به وجود آمدن تغییر گشتاور روی قرقره و آهنربای خارجی می شود و شار مغناطیسی بین دو آهنربا تغییر می کند. یک سنسور اثر هال این تغییر شار را مانیتور می کند و به پردازنده می فرستد.
  • بعد از تشخیص رسیدن شناور به سطح سیال توسط پردازنده و با توجه به اطلاعات ورودی از انکودر، تعداد چرخش موتور برای رسیدن شناور به سطح مشخص می شود. مقدار چرخش موتور هم متناسب با مسافت طی شده توسط شناور می باشد. بنابراین پردازنده بعد از رسیدن شناور به سطح سیال فرمان توقف چرخش موتور را می دهد و ارتفاع سیال را محاسبه می کند.
  • در حالتی که سیال باردار، درون مخزن قرار دارد با برخورد یک شیئ فلزی به آن (مانند شناور) و یا در اثر تخلیه ناگهانی ممکن است باعث آتش سوزی شود. هنگامی که شناور در بالای مخزن قرار دارد و هنوز به سطح مخزن فرستاده نشده، برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید بعد از به آرامش رسیدن سیال درون مخزن، مدتی صبر کرد که این مدت بستگی به مقدار هدایت الکتریکی سیال دارد. در صورتی که از چاه | استیلینگ (stilling well استفاده شود به دلیل هادی بودن چاه و قرار گرفتن شناور در آن، خطرات گفته شده از بین می رود.

ترانسمیتر شناوری سطح

float transmitter

Kobold Intallation on barrel
نصب سطح سنج بر روی مخزن در دو سطح مختلف
Kobold Intallation on barrel
نصب سطح سنج بر روی مخزن در دو سطح مختلف
سنسور سطح شناوری کوبولد
سطح سنج کوبولد
سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج کوبولد و اتصال به جداره مخزن
سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج مخزن مکش
سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج لول سوئیچ کوبولد هوریبا
سطح سنج کوبولد Kobold
سوئیج سطح کوبولد

برند

kobold