پکیج الکترودیونایزر (EDI)

الکترودیونیزاسیون و اسمز معکوس ثانویه
الکترودیونیزاسیون و اسمز معکوس ثانویه

پکیج الکترودیونایزر کجا کاربرد دارد

 • پتروشیمی ها و پالایشگاه ها
 • کارخانه های فولاد و مس
 • نیروگاه ها
 • داروسازی ها
 • آزمایشگاهها
 • صنایع آبکاری

 

الکترودیونایزر چگونه کار میکند
الکترودیونایزر چگونه کار میکند

 

بازده الکترودیونایزر

 • عامل جداسازی یونها در الکترودیونایزر، جریان الکتریسیته DC یا مستقیم است.
 • هر چه فاصله سل ها کمتر باشد، مقاومت الکتریکی کمتر شده و برق کمتری مصرف میشود.
 • هر چه فاصله سل ها کمتر باشد، به تعداد سل های بیشتری نیاز خواهد شد.

 

الکترو دیونایزر EDI
الکترو دیونایزر EDI

 

معرفی پکیج الکترودیونایزر

 • در فرآیندهای مختلف، آب با میزان مختلفی از املاح و یون مورد استفاده میشود
 • برای تهیه آب بدون یون، راهکارهای مختلفی موجود است
 • یکی از راه های اصلی آن، پکیج الکترودیونایزر  است
 • الکترودیونیزاسیون روشی نو است که استفاده از آن هر روز بیشتر میشود

 

پکیج یون زدایی مناسب داروسازی
پکیج یون زدایی مناسب داروسازی

 

فرآیند الکترودیونیزاسیون در الکترودیونایزر

 • یک چمبر از سلول های رزینی در دستگاه تعبیه شده
 • قطب های مثبت و منفی در سلولها قرار دارند
 • میدان الکتریکی، قطب های مثبت و منفی ایجاد می کند
 • با اعمال میدان الکتریکی به آب، می توان یون ها را از آن جدا کرد
 • بدینوسیله آب با EC کم بدست می آید

 

الکترودیونیزاسیون
الکترودیونایزر

 

اجزای پکیج الکترودیونایزر

 • غشا Membrane که باردار و کاتیونی آنیونی هستند
 • الکترود مثبت و منفی Electrodes معمولا از جنس فلزاتی چون تیتانیوم کوت دار هستند
 • مش Spacer که غشا ها را از هم جدا میکند
 • پمپ Pump معمولا از پمپ های انتقال استفاده میشود
 • سل Cell مجموعه ای است از یک غشای آنیونی، یک غشای کاتیونی، و مش بین آنها

 

سلول های الکترودیالیز
سلول های الکترودیالیز

 

الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز

 

آب دمین Demin Water

 • آب فوق خالصی که در آن یون های +H و -OH با یکدیگر در تعادل می‌باشند
 • هدایت الکتریکی این آب در حدود 0,054 uS/cm در دمای 250 C می‌باشد که به صورت مقاومت 18.3 Mohm نیز بیان می‌شود
 • امروزه یکی از روش های تولید آب دمین استفاده از پکیج الکترو دیونایزر می‌باشد که قابلیت تولید آب بدون یون با هدایت الکتریکی 1 میکرو زیمنس را دارا می‌باشند
 • اساس کار در دیونایزر فرایند تبادل یونی می‌باشد. بدین ترتیب است که آب حاوی یون های متفاوت اعم از کاتیونی و آنیونی با قرار گرفتن در مسیر رزین‌های آنیونی و رزین کاتیونی یون های خود را با یون های موجود در رزین تعویض کرده و منجر به حذف شدن یون های اضافی می‌شود
 • باید این موضوع را در نظر گرفت که برای تولید آب دمین بایستی از رزین‌هایی استفاده شود که باعث به وجود آمدن یون های جدید نشود لذا رزین‌های کاربردی در این دستگاه ها دارای خروجی یون‌ های H+و یون های OH- می‌باشد.
 • نحوه‌ی حذف بدین ترتیب است که ابتدا در مسیر حرکت آب ما با قرار دادن رزین کاتیونی باعث حذف شدن آنیون‌ ها می‌شویم سپس آب با عبور از ستون رزین های آنیونی کاتیون های خود را از دست می دهد و در نهایت خروجی آبی بدون یون می‌باشد.

 

پکیج الکترودیونایزر صنعتی

 • بدلیل مشکل تشکیل رسوب و مصرف انرژی بالا روش الکترودیونایز روش مناسبی برای حذف مواد معدنی از آب دریا نمی‌باشد، اما بعنوان یک روش قابل بررسی برای حذف مواد معدنی از آبهای لب شور پذیرفته شده است.
 • در این روش هزینه‌های تعویض غشاء و هزینه‌های انرژی الکتریکی حدود ۴۰% کل هزینه را تشکیل می‌دهد. مطالعات نیمه صنعتی نشان داده‌اند که الکترودیونایز یک روش عملی به لحاظ فنی برای حذف مواد معدنی از خروجی‌های تصفیه ثانویه است.
 • در عین حال تشکیل رسوب و مزاحمت مواد آلی برای غشاء نیز وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن روش پیش تصفیه مناسب نظیر انعقاد، ته نشینی، فیلتراسیون و جذب با کربن فعال کاهش داد. آزمایشات نشان داده‌اند که ۲۵ تا ۵۰ درصد نمک‌های محلول را می‌توان با یک بار عبور جریان از برج الکترودیالیز حذف کرد.