الکترودیونیزاسیون و اسمز معکوس ثانویه

الکترودیونیزاسیون و اسمز معکوس ثانویه

پکیج الکترودیونایزر کجا کاربرد دارد

 • پتروشیمی ها و پالایشگاه ها
 • کارخانه های فولاد و مس
 • نیروگاه ها
 • داروسازی ها
 • آزمایشگاهها
 • صنایع آبکاری

الکترودیونایزر و میزان بازده آن

 • عامل جداسازی یونها در الکترودیونایزر، جریان الکتریسیته DC یا مستقیم است.
 • هر چه فاصله سل ها کمتر باشد، مقاومت الکتریکی کمتر شده و برق کمتری مصرف میشود.
 • هر چه فاصله سل ها کمتر باشد، به تعداد سل های بیشتری نیاز خواهد شد.
الکترو دیونایزر EDI

الکترو دیونایزر EDI

معرفی پکیج الکترودیونایزر

 • در فرآیندهای مختلف، آب با میزان مختلفی از املاح و یون مورد استفاده میشود
 • برای تهیه آب بدون یون، راهکارهای مختلفی موجود است
 • یکی از راه های اصلی آن، پکیج الکترودیونایزر  است
 • الکترودیونیزاسیون روشی نو است که استفاده از آن هر روز بیشتر میشود

فرآیند الکترودیونیزاسیون در الکترودیونایزر

 • یک چمبر از سلول های رزینی در دستگاه تعبیه شده
 • قطب های مثبت و منفی در سلولها قرار دارند
 • میدان الکتریکی، قطب های مثبت و منفی ایجاد می کند
 • با اعمال میدان الکتریکی به آب، می توان یون ها را از آن جدا کرد
 • بدینوسیله آب با EC کم بدست می آید
الکترودیونیزاسیون

الکترودیونایزر

اجزای پکیج الکترودیونایزر

 • غشا Membrane که باردار و کاتیونی آنیونی هستند
 • الکترود مثبت و منفی Electrodes معمولا از جنس فلزاتی چون تیتانیوم کوت دار هستند
 • مش Spacer که غشا ها را از هم جدا میکند
 • پمپ Pump معمولا از پمپ های انتقال استفاده میشود
 • سل Cell مجموعه ای است از یک غشای آنیونی، یک غشای کاتیونی، و مش بین آنها
سلول های الکترودیالیز

سلول های الکترودیالیز

الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز

الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز

الکترودیونایزر چگونه کار میکند

الکترودیونایزر چگونه کار میکند

پکیج یون زدایی مناسب داروسازی

پکیج یون زدایی مناسب داروسازی