مهارفن

12

پکلیج پلی الکترولیت

152

آنالایزر آنلاین

28

میکروسکوپ پروبی روبشی

2650

دوزینگ پمپ

نخستین نانو خط فارسی

نخستین نانو نوشته فارسی در جهان

شرکت مهار فن ابزار

بخش نانو

این شرکت با معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی و روش های روز دنیا، در افزایش سطح مراکز دانشگاهی و پژوهشی گام های مهم برداشت

بخش آب و فاضلاب

با ارائه سیستم های آنلاین اندازه گیری کلر و تزریق آن با دوزینگ پمپ هوشمند توانست به سوی پیشرفت مکانیزه سازی این فرآیند و حذف خطاهای انسانی در شبکه آبرسانی شهر تهران حرکت نماید