تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب

سیستم تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب یکی از بروزترین و پرکاربردترین تجهیزات لازم جهت کلرزنی آب آشامیدنی است.

مشتریان سیستم آنلاین تزریق و کنترل میزان کلر محلول در آب:

  • 21 مخزن آبرسانی تهران 1388 – 1389
  • پتروشیمی امیرکبیر 1394
  • نستله ایران 1395

سیستم کنترل پارامترهای کولینگ تاور

  • لوله سازی اهواز 1386
  • پتروشیمی فرآورش 1388 – 1389
  • فولاد خوزستان 1390

سیستم تزریق پلی الکترولیت:

  • آب و فاضلاب تهران: تصفیه خانه حکیمیه و تصفیه خانه حجاب 87
  • آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 86
  • فولاد هرمزگان 1391
  • فولاد کاوه جنوب کیش 1390