سیستم تولید و تزریق دی اکسید کلر

برای اولین بار در ایران سیستم تولید و تزریق دی اکسید کلر به‌صورت پایلوت توسط کارشناسان شرکت مهار‌فن‌ابزار در شرکت آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران‌‌ نصب و راه‌اندازی شد.

در کشورهای پیشرفته جهت تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی، در مرحله گندزدایی خصوصا برای رفع آلودگی‌های میکروبی و ویروسی، از سیستم‌های پیشرفته‌ای همچون تجهیزات تولید و تزریق دی اکسید کلر شرکت ProMinent آلمان استفاده می‌شود.

دی‌اکسیدکلر جایگزین مناسبی برای کلر است. تاثیر قوی حتی در غلظت‌های کم، ماندگاری بالا و نیمه عمر طولانی، عدم ایجاد مقاومت میکروبی، کاهش قابل توجه میزان تولید ترکیبات بسیار مضرکلردار، توانایی بالا در حذف ویروس‌ها و قارچ‌ها، توانایی حذف جلبک‌ها و بیوفیلم‌ها، حذف بو و مزه اضافی آب و عدم تولید ترکیبات بودار، حذف رنگ آب و ایمنی در حمل مواد اولیه نسبت به گاز کلر از جمله مزایای این گندزدا است.

chlorine dioxide prominent
chlorine dioxide prominent

دی اکسید کلر سیستم آماده سازی و تزریق
دی اکسید کلر سیستم آماده سازی و تزریق