پالسیشن دمپنر دیافراگمی Pulsation Dampener

معرفی پالسیشن دمپنر

  • عملکرد دوزینگ پمپ در پکیج تزریق مواد شیمیایی به صورت پالسی می باشد
  • در شرایطی که نیاز به تزریق جریان به طور یکنواخت باشد با این افزونه، یکنواخت سازی انجام می گردد
  • به آن یکنواخت کننده جریان هم میگوییم
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو

 

پالسیشن دمپنر چگونه کار میکند
پالسیشن دمپنر چگونه کار میکند

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه آکومولاتور و شیر فشارشکن
Accumulator Gamma X Pumps ProMinent

 

اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار

نحوه عملکرد پالسیشن دمپنر

پالسیشن دمپنر دوزینگ پمپ، هنگام تزریق دوزینگ پمپ، سیال را در خود ذخیره میکند و بعد از زمان تزریق سیال را به سیستم هدایت میکند. آکومولاتور باید برای فشار لاین تزریق طراحی شده باشد.

انیمیشن یکنواخت کننده جریان

 

  • نحوه تزریق دوزینگ پمپ پالسی است یعنی طی یک ثانیه چند تزریق انجام میدهد و در تایم های بین آن مکث کوتاهی دارد
  • اگر تزریق ها و مکث ها را به یک تزریق یکنواخت تبدیل کنیم مزایای بسیار برای دستگاه دارد از جمله: طول عمر دوزینگ پمپ، طول عمر لاین و یکنواخت کردن ماده شیمیایی در لاین تزریق

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی
پکیج تزریق مواد شیمیایی

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر

 

در کلیپ زیر محاسبه دقیق سایز آکومولاتور آموزش داده می شود

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر

پالسیشن دمپر هیدراکار اسپانیاپالسیشن دمپر هیدراکار اسپانیا

پالسیشن دمپر هیدراکار اسپانیا