پکیج نانوفیلتراسیون (NF)

ویژگی های استفاده از دستگاه های نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب

 • حذف نمک‌ های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کش ها)
 • مقدار انرژی پایین سیستم
 • مقدار پساب پایین تر سیستم نسبت به دستگاه های RO
 • امکان کم شدن فلزات سنگین، امکان کاهش نیترات و سولفات آب
 • بدون احتیاج به مصرف مواد شیمیایی
 • عدم تغییر در pH آب تصفیه خروجی از سیستم
 • از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها
 • هزینه کمتر نسبت به اسمز معکوس
 • دبی خروجی محصول بالاتر
 • بازدهی بیشتر نسبت به روش اسمز معکوس
 • طول عمر بالاتر غشاهای نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس
 • کاربرد در صنایع تصفیه آب، آب میوه، دارویی و …
 • حذف آلاینده های محلول آلی و غیرآلی از آب
 • از بین برنده سختی و کاهش دهنده رنگ و بو آب آشامیدنی
 • تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی
 • گندزدایی آب های سطحی و زیرزمینی
 • پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (RO)
 • تصفیه آب مورد استفاده در کارخانه ها که برای خنک کردن دستگاه ها به کار می روند
پکیج نانوفیلتراسیون (NF)
Osmos prominent

پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)پکیج نانوفیلتراسیون (NF)

پکیج نانوفیلتراسیون (NF)
اسمز معکوس
پکیج نانوفیلتراسیون (NF)
osmosys prominent