آب و فاضلاب

“یونیسف” : هر پانزده ثانیه یک کودک به دلیل نبودن آب مناسب می میرند .  تصفیه آب آشامیدنی و آب مصرفی یکی از مهم ترین موارد در حیات و سلامت بشر بوده و هست.

وی ناچ