الکتروموتور زیمنس

الکتروموتور زیمنس چیست؟

الکتروموتور زیمنس مترادف با کیفیت، نوآوری و بالاترین راندمان هستند. ما طیف کاملی از موتورها – سنکرون و القایی را پوشش می دهیم: از موتورهای الکتریکی استاندارد تا سروموتورها برای کاربردهای کنترل حرکت تا موتورهای ولتاژ بالا و DC. همه اینها بر اساس بیش از 150 سال تجربه است. در این میان، موتورهای ما جزء لاینفک شرکت های دیجیتال هستند.

الکتروموتور زیمنس، همیشه می توانید به بالاترین سطح راندمان دست پیدا کنید. سیستم‌های ما طیف وسیعی از فناوری‌های سنکرون و ناهمزمان را پوشش می‌دهند: از سیستم‌های استاندارد و سروموتورها برای کاربردهای کنترل حرکت گرفته تا موتورهای الکتریکی ولتاژ بالا، DC و سفارشی‌شده – فناوری درایو نوآورانه برای همه بخش‌ها، برنامه‌ها و کلاس‌های قدرت. بر اساس بیش از 150 سال تجربه، موتورهای الکتریکی SIMOTICS زیمنس از نظر قابلیت اطمینان، استحکام، فشرده بودن و عملکرد بی نظیر هستند.

الکتروموتور زیمنس

قیمت الکتروموتور زیمنس

الکتروموتور زیمنس برقی، همیشه می توانید به بالاترین سطح راندمان دست پیدا کنید. سیستم‌های موتور زیمنس طیف وسیعی از فناوری‌های سنکرون و ناهمزمان را پوشش می‌دهند: از سیستم‌های موتور الکتریکی و سروموتورهای استاندارد برای کاربردهای کنترل حرکت از جمله موتورهای خطی و گشتاور گرفته تا موتورهایی برای استفاده در مناطق انفجاری خطرناک، تا ولتاژ بالا، DC و سیستم‌های موتور الکتریکی سفارشی.

زیمنس جامع ترین طیف موتورهای ولتاژ پایین را در سراسر جهان ارائه می دهد. موتورهای سه فاز ما انتخاب مناسبی برای همه کاربردها در محدوده توان 0.09 تا 5300 کیلووات هستند. موتورها را می توان مستقیماً در شبکه اصلی یا در ترکیب با مبدل های SINAMICS برای عملکرد سرعت متغیر استفاده کرد.

الکتروموتور زیمنس

 

توان الکتروموتور زیمنس SIEMENS در ارتفاعات و دماهای مختلف به صورت زیر اصلاح می گردد:

ارتفاع از سطح دریا (متر)دمای محیط کمتر از 30 cدمای محیط 30-40 cدمای محیط 45 cدمای محیط 50 cدمای محیط 55 cدمای محیط 60 c
10001.071.000.960.920.870.82
15001.040.970.930.890.840.79
20001.000.940.900.860.820.77
25000.960.900.860.830.780.74
30000.920.860.820.790.750.7
35000.880.820.790.750.710.67
40000.820.770.740.710.670.63

توان الکتروموتور زیمنس SIEMENS در ارتفاعات و دماهای مختلف به صورت زیر اصلاح می گردد:

ارتفاع از سطح دریا (متر)دمای محیط کمتر از 30 cدمای محیط 30-40 cدمای محیط 45 cدمای محیط 50 cدمای محیط 55 cدمای محیط 60 c
10001.071.000.960.920.870.82
15001.040.970.930.890.840.79
20001.000.940.900.860.820.77
25000.960.900.860.830.780.74
30000.920.860.820.790.750.7
35000.880.820.790.750.710.67
40000.820.770.740.710.670.63

مشخصات فنی الکتروموتور زیمنس

مشخصات فنی الکتروموتور زیمنس
ردیفشرحمشخصات و ابعاد الکتروموتور زیمنس
الکتروموتور زیمنس 1500 دور
1سه فاز 0.37 کیلووات پایه دار1LE1002-0CB32-2AA4
2سه فاز 0.37 کیلووات فلنج دار1LA7073-4AB11
3سه فاز 0.55 کیلووات پایه دار1LA7080-4AA10
4سه فاز 0.55 کیلووات فلنج دار1LA7080-4AA11
5سه فاز 0.55 نیم فلنج1LA7080-4AA12
6سه فاز 0.75 کیلووات پایه دار1LA7083-4AA10
7سه فاز 0.75 کیلووات فلنج دار1LA7083-4AA11
8سه فاز 0.75 نیم فلنج1LA7083-4AA12
9سه فاز 1.1 کیلووات پایه دار1LA7090-4AA10
10سه فاز 1.1 کیلووات فلنج دار1LA7090-4AA11
11سه فاز 1.1 کیلووات نیم فلنج1LA7090-4AA12
12سه فاز 1.5 کیلووات پایه دار1LA7096-4AA10
13سه فاز 1.5 کیلووات فلنج دار1LA7096-4AA11
14سه فاز 1.5 کیلووات نیم فلنج1LA7096-4AA12
15سه فاز 2.2 کیلووات پایه دار1LE1002-1AB42-2AA4
16سه فاز 2.2 کیلووات فلنج دار1LE1002-1AB42-2FA4
17سه فاز 2.2 کیلووات نیم فلنج1LE1002-1AB42-2KA4
18سه فاز 3.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1AB52-2AA4
19سه فاز 3.0 کیلووات فلنج دار1LE1002-1AB52-2FA4
20سه فاز 3.0 کیلووات فلنج کوچک1LE1002-1AB52-2KA4
21سه فاز 4.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1BB22-2AA4
22سه فاز 4.0 کیلووات فلنج دار1LE1002-1BB22-2FA4
23سه فاز 4.0 کیلووات فلنج کوچک1LE1002-1BB22-2KA4
24سه فاز 5.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1CB03-4AA4
25سه فاز 5.5 کیلووات فلنج دار1LE1002-1CB03-4FA4
26سه فاز 7.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1CB23-4AA4
27سه فاز 7.5 کیلووات فلنج دار1LE1002-1CB23-4FA4
28سه فاز 11 کیلووات پایه دار1LE1002-1DB23-4AA4
29سه فاز 11 کیلووات فلنج دار1LE1002-1DB23-4FA4
30سه فاز 15 کیلووات پایه دار1LE1002-1DB43-4AA4
31سه فاز 15 کیلووات فلنج دار1LE1002-1DB43-4FA4
32سه فاز 18.5 کیلووات پایه دار1LE1502-1EB23-4AA4
33سه فاز 18.5 کیلووات فلنج دار1LE1502-1EB23-4FA4
34سه فاز 22 کیلووات پایه دار1LE1502-1EB43-4AA4
35سه فاز 22 کیلووات فلنج دار1LE1502-1EB43-4FA4
36سه فاز 30 کیلووات پایه دار1LE1502-2AB53-4AA4
37سه فاز 30 کیلووات فلنج دار1LE1502-2AB53-4FA4
38سه فاز 37 کیلووات پایه دار1LE1502-2BB03-4AA4
39سه فاز 37 کیلووات فلنج دار1LE1502-2BB03-4FA4
40سه فاز 45 کیلووات پایه دار1LE1502-2BB23-4AA4
41سه فاز 55 کیلووات پایه دار1LE1502-2CB23-4AA4
42سه فاز 55 کیلووات فلنج دار1LE1502-2CB23-4FA4
43سه فاز 75 کیلووات پایه دار1LE1502-2DB03-4AA4
44سه فاز 75 کیلووات فلنج دار1LE1502-2DB03-4FA4
45سه فاز 90 کیلووات پایه دار1LE1502-2DB23-4AA4
46سه فاز 110 کیلووات پایه دار1LE1502-3AB03-4AA4
47سه فاز 132 کیلووات پایه دار1LE1502-3AB23-4AA4
48سه فاز 160 کیلووات پایه دار1LE1502-3AB43-4AA4
49سه فاز 200 کیلووات پایه دار1LE1502-3AB53-4AA4
الکتروموتور زیمنس 1000 دور
1سه فاز 0.37 کیلووات پایه دار1LA7080-6AA10
2سه فاز 0.75 کیلووات پایه دار1LA7090-6AA10
3سه فاز 0.75 کیلووات فلنج دار1LA7090-6AA11
4سه فاز 1.1 کیلووات پایه دار1LA7096-6AA10
5سه فاز 1.1 کیلووات فلنج دار1LA7096-6AA11
6سه فاز 1.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1AC42-2AA4
7سه فاز 1.5 کیلووات فلنج دار1LE1002-1AC42-2FA4
8سه فاز 2.2 کیلووات پایه دار1LE1002-1BC22-2AA4
9سه فاز 2.2 کیلووات فلنج دار1LE1002-1BC22-2FA4
10سه فاز 3.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1CC03-4AA4
11سه فاز 4.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1CC03-4FA4
12سه فاز 4.0 کیلووات فلنج دار1LE1002-1CC23-4FA4
13سه فاز 5.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1CC33-4AA4
14سه فاز 5.5 کیلووات فلنج دار1LE1002-1CC33-4FA4
15سه فاز 7.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1DC23-4AA4
16سه فاز 11 کیلووات پایه دار1LE1002-1DC43-4AA4
17سه فاز 11 کیلووات فلنج دار1LE1002-1DC43-4FA4
18سه فاز 15 کیلووات پایه دار1LE1502-1EC43-4AA4
19سه فاز 18.5 کیلووات پایه دار1LE1502-2AC43-4AA4
20سه فاز 22 کیلووات پایه دار1LE1502-2AC53-4AA4
الکتروموتور زیمنس 3000 دور
1سه فاز 1.5 کیلووات پایه دار1LA7090-2AA10
2سه فاز 2.2 کیلووات پایه دار1LA7096-2AA10
3سه فاز 3.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1AA42-2AA4
4سه فاز 4.0 کیلووات پایه دار1LE1002-1BA22-2AA4
5سه فاز 5.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1CA03-4AA4
6سه فاز 7.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1CA13-4AA4
7سه فاز 11 کیلووات پایه دار1LE1002-1DA23-4AA4
8سه فاز 15 کیلووات پایه دار1LE1002-1DA33-4AA4
9سه فاز 18.5 کیلووات پایه دار1LE1002-1DA43-4AA4
10سه فاز 22 کیلووات پایه دار1LE1502-1EA23-4AA4
11سه فاز 30 کیلووات پایه دار1LE1502-2AA43-4AA4
12سه فاز 37 کیلووات پایه دار1LE1502-2AA53-4AA4
13سه فاز 45 کیلووات پایه دار1LE1502-2BA23-4AA4
14سه فاز 55 کیلووات پایه دار1LE1502-2CA23-4AA4
15سه فاز 75 کیلووات پایه دار1LE1502-2DA03-4AA4
16سه فاز 90 کیلووات پایه دار1LE1502-2DA23-4AA4
17سه فاز 110 کیلووات پایه دار1LE1502-3AA03-4AA4
18سه فاز 132 کیلووات پایه دار1LE1502-3AA23-4AA4
19سه فاز 160 کیلووات پایه دار1LE1502-3AA43-4AA4
20سه فاز 200 کیلووات پایه دار1LE1502-3AA53-4AA4

درباره زیمنس AG

الکتروموتور زیمنس AG (دفتر مرکزی: برلین و مونیخ) به مدت 170 سال یک شرکت فناوری جهانی است که نمادی از مهندسی برجسته، نوآوری، کیفیت و قابلیت اطمینان و بین المللی بودن است. ما در سطح جهانی با تمرکز بر زیرساخت‌های هوشمند برای ساختمان‌ها و سیستم‌های انرژی توزیع‌شده، اتوماسیون و دیجیتال‌سازی برای صنایع فرآیندی و تولیدی فعالیت می‌کنیم. الکتروموتور زیمنس با اتصال دیجیتال و دنیای واقعی به مشتریان و جامعه ما کمک می کند. زیمنس از طریق تحرک، یک تامین کننده پیشرو در راه حل های جابجایی هوشمند برای حمل و نقل ریلی و جاده ای، از تشکیل بازار جهانی برای خدمات مسافری و باری پشتیبانی می کند. این شرکت با داشتن اکثریت سهام در شرکت ذکر شده زیمنس هلث‌اینرز، در زمینه فناوری پزشکی و خدمات مراقبت‌های بهداشتی دیجیتال پیشرو در جهان است. این شرکت همچنین در زمینه انتقال نیرو و تولید برق پیشرو در جهان است و کمتر از نیمی از سهام زیمنس انرژی فهرست شده در 28 سپتامبر 2020 را در اختیار دارد. در سال 2020، که در 30 سپتامبر 2020 به پایان رسید، گروه زیمنس فروش 57.1 میلیارد یورو و درآمد خالص 4.2 میلیارد یورو داشت. از 30 سپتامبر 2020، تعداد کارمندان در سراسر جهان در کسب و کار ادامه دار 293000 نفر است.

گروه زیمنس در ژاپن

زیمنس از زمان افتتاح اولین دفتر خود در Tsukiji، توکیو در سال 1887، بیش از 130 سال است که به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای مشتریان ژاپنی کار می کند. مانند الکتروموتور زیمنس خارج از کشور، ما راه‌حل‌های بهینه را برای روندهای بزرگ مانند شهرنشینی، آمار حیاتی، تغییرات آب و هوا، جهانی‌سازی و دیجیتالی شدن ارائه می‌کنیم. زیمنس به ارائه مزیت رقابتی به مشتریان از طریق محصولات، خدمات و راه حل های پیشرفته ادامه خواهد داد و به مشکلات زیست محیطی اخیر پاسخ خواهد داد. در سال مالی 2020 که در پایان سپتامبر 2020 به پایان رسید، زیمنس در ژاپن تقریباً 158.2 میلیارد ین فروش داشت و تقریباً 2300 کارمند داشت.
الکتروموتور زیمنس

زیمنس در هر دو بازار جهانی و ژاپنی بر روی “دیجیتال” تمرکز دارد، اما هدف چیست؟

در سال های اخیر، مسائل پیرامون جامعه صنعتی به دلیل تغییرات اقلیمی و تغییر در ترکیب جمعیت، پیچیده تر و جدی تر شده است. الکتروموتور زیمنس معتقد است که کلید راه حل در “تلفیقی واقعی و دیجیتال” نهفته است. با استفاده از فناوری به نام «دوقلو دیجیتال» که داده‌های دنیای واقعی را جمع‌آوری و ادغام می‌کند و آن‌ها را در دنیای دیجیتال بازتولید می‌کند، با تأیید دیجیتالی و بهینه‌سازی فعالیت‌های تجاری از توسعه محصول تا فرآیندهای تولید، نه تنها منابع، بلکه همچنین منابع. بهبود چشمگیر کارایی، از جمله زمان و هزینه، و همچنین امکان تعمیر و نگهداری پیش بینی شده امکان پذیر است.

برای تحقق “تلفیقی واقعی و دیجیتال” به چه نوع فناوری های اساسی نیاز است؟

برای بازتولید صادقانه و دقیق فعالیت های تجاری واقعی در دنیای دیجیتال، فناوری های سخت افزاری مانند اتوماسیون، کنترل و تجهیزات شبکه مورد نیاز است. از سوی دیگر، فناوری نرم افزار نیز برای هدایت فرآیند طراحی و تولید ایده آل با تجزیه و تحلیل و شبیه سازی داده های دیجیتال ضروری است. علاوه بر فناوری سخت‌افزاری مانند تجهیزات اتوماسیون، که دارای بیشترین سهم در جهان است، الکتروموتور زیمنس از طریق سرمایه‌گذاری تجاری 10 میلیارد یورویی در 10 سال گذشته از نظر نرم‌افزار، فناوری‌های پیشرفته را جذب کرده است. ما اکنون مفتخریم که تنها شرکتی در جهان هستیم که می‌توانیم کل سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم برای تحقق DX را ارائه کنیم.
SALES یا SERVICE را از کادر Category انتخاب کنید
یک فریم جداگانه در زیر نمایش داده می شود، بنابراین الفبای “J” را وارد کرده و JAPAN را انتخاب کنید.

نکته 2: روش ترجمه خودکار با استفاده از مرورگر وب

با مایکروسافت اج، مرورگر وب توصیه شده مایکروسافت، به صفحه اصلی فلندر دسترسی پیدا کنید و از صفحه نمایش بازشو روی Translate کلیک کنید.
یا می توانید با کلیک کردن روی قسمت علامت گذاری زرد زیر ترجمه کنید.
توجه: ترجمه خودکار توسط مرورگر وب فعلی بسیار دقیق است و تقریباً هیچ مشکلی در درک محتوا وجود ندارد، اما این یک واقعیت است که برخی از اشتباهات تایپی، نویسه‌های گمشده و عبارات باطنی وجود دارد، بنابراین مفصل است. اگر بتوانید مستقیماً با فلندر تماس بگیرید متشکریم.

“دوقلو دیجیتالی” چیست که DX صنعت تولید را تسریع می کند؟

پشت تقاضا برای DX در صنعت تولید مشکل «منابع محدود» وجود دارد. به منظور استفاده مؤثر از منابع محدود و تولید کارآمدتر، در دنیای دیجیتال که منابع مصرف نمی‌شود، شبیه‌سازی‌هایی مانند «اگر ورودی XX باشد چه اتفاقی برای خروجی می‌افتد؟» در دنیای واقعی انباشته می‌شود. یک مکانیسم برای بهینه سازی تولید موثر است.

بنابراین، داده‌های حین فرآیند به‌دست‌آمده از سرورهای لبه، PLC‌ها، حسگرها و غیره، داده‌های بخش طراحی/توسعه، و داده‌های سیستم‌های حیاتی مانند سیستم‌های سفارش و سیستم‌های مدیریت موجودی برای فعالیت‌های تولید واقعی تجمیع می‌شوند. قدم در DX ساختن یک “دوقلو دیجیتال = دوقلو دیجیتال (*)” است که در دنیای دیجیتال به همان شکلی که هست بازتولید می شود.

زیمنس ایران

زیمنس فعالیت‌های تولیدی صنعت تولید را به سه دسته «طراحی فرآیند»، «ساخت» و «عملیات» تقسیم می‌کند و «دوقلوهای دیجیتال برای تولید»، «دوقلوهای دیجیتال برای محصولات» و «دوقلوهای دیجیتال» را می‌سازد و اعمال می‌کند. برای عملکرد” ​​(به نمودار 1 مراجعه کنید).

“تولید دیجیتال دوقلو” به تولیدات متنوع و متغیر پاسخ می دهد و با بهینه سازی خطوط تولید و برنامه های تولید، بالطبع می توان اتلاف منابع، زمان و پرسنل را به حداقل رساند که تا به حال دیده نشده است. فرایند ساخت. “Product Digital Twin” با جایگزینی شبیه سازی، اجرای آزمایشی و تایید در دنیای دیجیتال به بهبود کیفیت و کاهش زمان خرابی و همچنین به حداقل رساندن اتلاف منابع کمک می کند. علاوه بر این، می توان انتظار داشت که منجر به توسعه محصولات نوآورانه مجهز به مکانیزم جدید شود. “Performance Digital Twin” با مقایسه وضعیت عملیاتی خطوط تولید و محصولات بین واقعی و دیجیتال، مشکل یابی و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را تسهیل می کند و بازخوردی را برای فرآیندها و محصولات برای پشتیبانی از بهبودها ارائه می دهد.

ساخت چنین یک دوقلو دیجیتال جامع، بهبود مستمر را از طریق تفکر مبتنی بر داده‌ها ممکن می‌سازد، که منجر به افزایش ارزش مستمر در محصولات و تولید می‌شود.

* اصطلاحات مشابه شامل «سیستم فیزیکی سایبری (CPS)» است و اگرچه هر تعریفی دارای محدوده ای است، اما می توان گفت که تقریباً یک مفهوم هستند.

ادغام داده ها در دو جهت عمودی و افقی که موفقیت یا شکست DX را تعیین می کند

عملکرد صحیح دوقلوهای دیجیتال بستگی به این دارد که چگونه می توان فعالیت های تولیدی در دنیای واقعی را به طور صادقانه و با جزئیات بازتولید کرد. به عبارت دیگر، شرایطی که منجر به موفقیت DX می‌شود، غلبه بر اثرات مضر سازمان‌ها و سیستم‌هایی که به‌طور عمودی تقسیم‌شده و میراثی ذکر شد، و به صورت متمرکز جمع‌آوری و مدیریت طیف گسترده‌ای از داده‌های پراکنده در هر بخش در داخل شرکت است. از جمله سایت های تولید می توان گفت.

زیمنس هنگام ساخت یک دوقلو دیجیتال، یکپارچه سازی داده ها را از دو جهت ارتقا می دهد. یکی داده های “عمودی” است که OT (فناوری کنترل) و IT را از سطح داده های دستگاه های فردی مانند PLC ها و حسگرها تا لایه های بالایی مانند سرورهای لبه در فرآیند، MES (سیستم اجرای تولید)، ERP و یکپارچه سازی مورد دیگر ادغام داده های “افقی” در طول چرخه عمر محصول، از توسعه محصول تا طراحی فرآیند، ساخت، حمل و نقل و پیگیری پس از فروش است (شکل 2 را ببینید).

زیمنس به راه حل های خود افتخار می کند که امکان یکپارچه سازی داده ها را در هر دو جهت فراهم می کند. ادغام داده های راه حل های مختلف با دستاوردهای جهانی مانند “TIA Portal”، یک چارچوب مهندسی مبتنی بر مفهوم TIA (اتوماسیون یکپارچه)، “MindSphere”، یک عملیات اینترنت اشیا مبتنی بر ابر، و “Teamcenter”، یک PLM (مدیریت چرخه عمر محصول) ) سیستم.به عنوان بستری برای. با ادغام یکپارچه داده‌های هر لایه و فرآیند، که تا کنون از هم جدا شده‌اند، استفاده مداوم از داده‌ها امکان‌پذیر است.

علاوه بر این، الکتروموتور زیمنس می‌تواند از ایجاد ارزش مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال پشتیبانی کامل کند، مانند ارائه نرم‌افزارهایی مانند تجزیه و تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی و شبیه‌سازی، و همچنین یک پلت فرم توسعه با کد پایین که امکان توسعه سیستم‌های جدید را در مدت زمان کوتاهی فراهم می‌کند. می توان گفت که این یک نقطه قوت منحصر به فرد است.

شرکت دیجیتال زیمنس برای حمایت از تولید ژاپنی

همانطور که از نام آن پیداست، تجارت اصلی الکتروموتور زیمنس، “صنایع دیجیتال”، کسب و کاری است که از دیجیتالی شدن صنعت، از جمله صنعت تولید، پشتیبانی می کند. در سال‌های اخیر، «شرکت دیجیتال» که این کسب‌وکار به‌عنوان کلیدواژه تعیین کرده است، دو معنا دارد.

اولین مورد، وضعیت شرکتی است که در آن فرآیندهای کسب و کار به شدت دیجیتالی شده است، بهبود مستمر خود امکان پذیر است و می توان به طور مداوم ارزش بالایی ایجاد کرد. مورد دیگر مجموعه جامع نرم افزار و راه حل های اتوماسیون زیمنس برای کمک به شرکت DX است.

به عبارت دیگر، شرکت دیجیتال نه تنها تصویر ایده آلی است که زیمنس به همراه شرکت های مشتری خود به دنبال آن است، بلکه تصویر کلی از راه حل هایی است که به تحقق آن کمک می کند. با حمایت زیمنس، بسیاری از شرکت‌ها در ژاپن و خارج از کشور، از جمله صنعت تولید، قبلاً به یک شرکت دیجیتالی تکامل یافته‌اند.

زیمنس به ارائه پشتیبانی دقیق از صنعت تولید ژاپن به منظور تحقق تولید کارآمد و پایدار از طریق یک حلقه بهبود از طریق استفاده پیشرفته از داده ها ادامه خواهد داد.

الکتروموتور زیمنس

مدل موتور برق زیمنس

موتور الکتریکی SIMOTICS صنعتی

موتورهای الکتریکی زیمنس: کیفیت و نوآوری از ابتدا

موتورهای الکتریکی SIMOTICS به معنای کیفیت، نوآوری و حداکثر بازده است. طیف کاملی از موتورهای صنعتی سنکرون و ناهمزمان را پوشش می دهد. از موتورهای الکتریکی استاندارد گرفته تا موتورهای سروو برای کاربردهای کنترل حرکت، تا موتورهای ولتاژ بالا و موتورهای DC. این همه بر اساس بیش از 150 سال تجربه است. از طرف دیگر، موتورهای الکتریکی زیمنس جزء لاینفک شرکت دیجیتال هستند.

داده های پلاک موتور DC زیمنس

دارای مقادیر رتبه بندی شده است و به عنوان مرجعی برای انتخاب و استفاده از ماشین های DC استفاده می شود.

1 مدل
مدل ها شامل سری های الکترومکانیکی، اندازه قاب، طول هسته، زمان طراحی، تعداد قطب ها و غیره هستند.
2. توان ثابت (ظرفیت)
مفهوم جریان مستقیم به توان مکانیکی اجازه خروجی به شفت در طول استفاده طولانی مدت اشاره دارد. معمولاً برای نشان دادن واحد از KW استفاده می شود.
3. ولتاژ نامی
ایده DC ولتاژ ورودی است که از هر دو سر برس به یک ایده الکتریکی در هنگام کار در شرایط نامی اعمال می شود. واحد با V نشان داده شده است.
4. جریان انجماد
یک ایده الکتریکی جریان عملیاتی است که زمانی که توان نامی در ولتاژ نامی خروجی و کار دائمی مجاز است، مجاز به ورودی است. واحد با A نشان داده می شود.
5. سرعت انجماد
اگر ماشین الکتریکی تحت شرایط نامی (قدرت نامی، ولتاژ نامی، جریان نامی) کار کند، سرعت روتور همان سرعت نامی است. واحد با r / min (r / min) نشان داده می شود. پلاک ماشین های الکترومکانیکی DC می تواند سرعت پایین یا سرعت بالا باشد. سرعت پایین سرعت اصلی و سرعت بالا حداکثر سرعت است.
6. حالت تحریک
به روش منبع تغذیه برای سیم پیچ تحریک اشاره دارد. XNUMX نوع خود تحریکی با الهامات دیگر و الهامات ترکیبی وجود دارد.
7. ولتاژ تحریک

سیم پیچ تحریک به مقدار ولتاژ منبع تغذیه اشاره دارد. به طور کلی، 110 ولت، 220 ولت و غیره وجود دارد. واحد V است.

1. SIMOTICS موتور ولتاژ پایین برای صنعت

موتور الکتریکی ولتاژ پایین مناسب را برای کاربرد مناسب انتخاب کنید

موتورهای ولتاژ پایین SIMOTICS طیف وسیعی از موتورها از 0.09 کیلووات تا 5 مگاوات را پوشش می دهند. آنها با استانداردهای IEC و NEMA مطابقت دارند و بسیار کارآمد هستند. موتور را می توان به طور مستقیم به صورت آنلاین یا در ترکیب با مبدل های مختلف SINAMICS برای عملکرد مبدل استفاده کرد.

1) موتور SIMOTICS IEC
زیمنس دارای طیف گسترده ای از موتورهای صنعتی و ژنراتور ناهمزمان ولتاژ پایین IEC از 0.09 کیلووات تا 5 مگاوات است. موتورهای IEC دارای قابلیت اطمینان و کارایی بالایی هستند، برای همه صنایع و کاربردها مناسب هستند، تمام الزامات استاندارد را برآورده می کنند و مقررات بین المللی و منطقه ای را برآورده می کنند.
* در این قسمت می توانید موتورهای قاب IEC با مشخصات الکتریکی NEMA را نیز انتخاب کنید.

2) موتور SIMOTICS NEMA
موتورهای AC 3 فاز NEMA ما به دلیل عملکرد قوی و بادوام موتور شهرت دارند. از موتورهای همه منظوره در قاب های آلومینیومی و چدنی گرفته تا موتورهای پیشرفته که مطابق با استانداردهای IEEE 841، NEM Premium® و سایر استانداردهای صنعتی سختگیرانه هستند، زیمنس همیشه می تواند بر راه حل مناسب تکیه کند.
* موتورهای قاب IEC با مشخصات الکتریکی NEMA در قسمت موتور IEC موجود است

2. SIMOTICS موتور ولتاژ بالا – پاسخگویی به تمام تقاضا

قابلیت اطمینان بسیار بالا و عمر طولانی

موتورهای SIMOTICS HV با یک مفهوم هوشمند با طیف وسیعی از آپشن‌ها، محدوده خروجی 150 کیلووات تا 100 مگاوات و بالاتر، سرعت‌های 7 تا 15900 دور در دقیقه، گشتاور حداکثر 2460 کیلونیوتن‌متر و استانداردهای IEC و NEMA دارند. گزینه ها شامل چندین سیستم خنک کننده و همه انواع رایج ضد انفجار هستند. علاوه بر این، حفاظت IP66 و سیستم پوشش ویژه آن را برای استفاده در محیط های سخت و شرایط سخت مناسب می کند. ما همچنین موتورهای HV SIMOTICS را برای استفاده در دماهای تا -60 درجه سانتیگراد و برای کاربردهایی با الزامات کیفیت ارتعاش شدید مطابق با استانداردهای API ارائه می دهیم. SIMOTICS HV دارای سری اختصاصی ANEMA فشرده، ماژولار، پرقدرت و ایده‌آل برای تمام برنامه‌های درایو بزرگ در محدوده ولتاژ متوسط ​​است.

1) موتور کامپکت (IEC)

موتور فشرده برای الزامات حفاظتی استاندارد و شدید طراحی شده است
موتورهای فشرده IEC ولتاژ بالا با فناوری ناهمزمان محدوده توان 150 کیلووات تا 7.1 مگاوات را پوشش می دهند. علاوه بر خنک کننده سنتی باله، خنک کننده لوله و خنک کننده ژاکت آب نیز برای همه انواع خنک کننده مربوطه برای کاهش ارتفاع نصب موجود است. این نسخه ها به طور یکپارچه طیفی از توان و کاربردهای متناظر را از پایه یا استاندارد گرفته تا کاربردهای خاص بخش را پوشش می دهند. با طراحی ویژه تا IP66 و انواع حفاظت در برابر انفجار، درجه های حفاظتی تا IP68 می توانند نیازهای شدید را برآورده کنند. موتور کامپکت به دلیل چگالی خروجی بالا و طراحی جمع و جور که در سرتاسر آن اعمال می شود، متمایز می شود. علاوه بر این، در نتیجه قابلیت اطمینان فوق‌العاده و نگهداری کم، دسترسی نیروگاه‌ها و سیستم‌ها را افزایش داده و هزینه‌های انرژی را بر اساس راندمان بالای آنها کاهش می‌دهد.

2) موتور مدولار (IEC)

انواع مختلف خنک کننده مدولار که انعطاف پذیری و عملکرد را به حداکثر می رساند
موتور ولتاژ بالا ماژولار (IEC) با توانی تا 19 مگاوات، طیف گسترده ای از مفاهیم خنک کننده مدولار، از جمله مبدل های حرارتی هوا/هوا، هوا/آب و خنک کننده باز را پوشش می دهد. حتی در این محدوده خروجی، می توان از ابزارهای مهندسی استاندارد برای انتخاب و پیکربندی سریع و آسان موتور استفاده کرد. مفهوم ماژولار به موتور اجازه می دهد تا دقیقاً در تمام برنامه های ممکن تا 19 مگاوات جا شود. ناگفته نماند که آنها بالاترین قابلیت اطمینان را حتی در شرایط سخت، عمر طولانی، نگهداری کم و راندمان بالا تا 98% دارند.

3) موتور خروجی بالا (IEC)

موتور خروجی بالا SIMOTICS HV طیف گسترده ای از موتورهای آسنکرون ولتاژ بالا را پوشش می دهد.
موتورهای با قدرت بالا برای کاربردهای صنعتی که به بالاترین درجه قدرت نیاز دارند طراحی شده اند. کاربردهایی مانند پالایشگاه ها، اکسترودرهای بزرگ، آسیاب ها، سنگ شکن ها، کارخانه های جداسازی هوا، دمنده های کوره بلند، ایستگاه های کمپرسور گاز، کارخانه های مایع سازی گاز. موتورهای پرقدرت با فناوری ناهمزمان، برای کاربردهایی مانند این، توانی تا 38 مگاوات را ارائه می دهند.

4) موتور اختصاصی (IEC)

موتورهایی که برای نیازهای خاص کاربردهای پیچیده تر یا پیشرفته تر طراحی شده اند
موتورهای ولتاژ بالا اختصاصی با توان حداکثر 30 مگاوات، موتورهایی ساخته شده اند که نیازهای خاص برنامه های پیچیده را برآورده می کنند یا برای به حداکثر رساندن عملکرد و پیاده سازی در مفهوم سیستم های درایو کاربردی. تخصص زیمنس در صنایع و کاربردهای مختلف ما را قادر می سازد موقعیت هایی را شناسایی کنیم که در آن می توانیم طرح هایی را به طور خاص برای کاربردهای دشوار بهینه سازی کنیم و نیازهای کاربردی بیشتر از عملکرد معمولی طراحی موتور اصلی مزرعه برنج باشد. مورد نیاز برای کاربردهایی مانند کمپرسورهای با سرعت بالا تا 15900 دور در دقیقه، پمپ های زیر آب، پمپ های تزریق خاص، آسیاب های نورد، موتورهای دریایی و غیره.

الکتروموتور زیمنس

سوالات متداول

الکتروموتور زیمنس ساخت چه کشوری است؟

این محصول در کشور آلمان طراحی و تولید می شود.

انواع الکتروموتور زیمنس موجود در بازار کدامند؟

این محصول در مدل های تک فاز ، سه فاز ، و با پوسته های چدنی و آلومینیومی در بازار موجود است.

آیا الکتروموتور زیمنس با گارانتی عرضه می شود؟

شرکت زیمنس محصولات خود را با گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می کند و در ایران برخی از شعبه های گارانتی معتبر ارائه می دهند.

برندی به نام نوری در الکتروموتور زیمنس چه نقشی دارد؟

محصولات زیمنس اولین بار توسط خانواده نوری به ایران وارد شد و برند معتبری نسبت به سایر واردکنندگان می باشد.

مشاوره و انتخاب محصولات زیمنس در ایران چگونه است؟

مجموعه توان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان قبل از خرید به همه عزیزان می باشد.

الکتروموتور سه فاز زیمنس

با یا بدون گیربکس، سنکرون یا ناهمزمان – هنگام انتخاب بهترین موتور برای برنامه کنترل حرکت، زیمنس دارای گسترده ترین طیف موتورها در جهان برای پوشش موتورهای تعبیه شده و دوک های موتور است. علاوه بر این، تمام موتورهای زیمنس برای کنترل حرکت کاملاً برای کار با خانواده مبدل های فرکانس SINAMICS سازگار هستند.

1) SIMOTICS S
ما سروو موتور SIMOTICS S را با ویژگی‌هایی برای هر کاربرد ارائه می‌کنیم: محدوده گشتاور 0.18 تا 1650 نیوتن‌متر، فرستنده‌های داخلی مختلف، انواع خنک‌کننده و کلاس‌های حفاظتی مختلف، ترمزهای دستی یکپارچه و موارد دیگر. گزینه‌ها. مجهز به صفحه نوع داخلی و رابط سیستم DRIVE-CLiQ، از تعامل بهینه با سیستم درایو SINAMICS S120 بهره مند خواهید شد.

2) SIMOTICS M
موتورهای القایی ناهمزمان که برای مبدل‌ها طراحی شده‌اند بسیار فشرده‌تر و ناهموارتر از موتورهای القایی سه فاز سنتی هستند و از استاندارد تمرکز بالاتری برخوردارند. یک رمزگذار افزایشی برای عملیات کنترل سرعت وجود دارد و می تواند با فرستنده های مطلق برای برنامه های موقعیت یابی استفاده شود. برای کاربردهای اساسی تر، می توان بدون فرستنده کار کرد.

3) SIMOTICS L
موتورهای خطی SIMOTIC L زیمنس دارای حداکثر توان نیروی 20.700 نیوتن و نرخ تغذیه بیش از 1.200 متر در دقیقه هستند که حداکثر بهره وری را ارائه می دهند. 1FN3 یک موتور خطی با بخش مغناطیسی مرتبه XNUMX است که نسبت نیرو به اندازه و دینامیک را به حداکثر می رساند.

4) SIMOTICS T
تمام موتورهای گشتاور زیمنس دارای بالاترین الزامات برای دقت، عملکرد و دینامیک هستند، به ویژه زمانی که به عنوان بخشی از راه حل سیستم استفاده می شوند. موتورهای سنکرون تحریک آهنربای دائمی با قطبیت بالا به طور کامل بدون عناصر انتقال مکانیکی مانند چرخ دنده ها در دستگاه ادغام می شوند. این بدان معنی است که شما از افزایش انعطاف پذیری نصب، تعمیر و نگهداری ساده، در دسترس بودن بالا و کاهش فضای مورد نیاز بهره مند خواهید شد.

5) دوک موتور
زیمنس مجموعه کاملی از دوک‌های موتور را ارائه می‌کند که بالاترین بهره‌وری و دقت را ارائه می‌دهد و عملکرد مطلوب و کیفیت محصول را تضمین می‌کند. محلول موتور یکپارچه مکانیکی بسیار فشرده است و حداکثر سختی را فراهم می کند، که لازمه حداکثر سرعت و تمرکز دقیق است.

الکتروموتور زیمنس

عملکرد موتور های زیمنس

زیمنس موتورز siemens یک تولید کننده موتور پیشرو در جهان با بیش از 100 سال تجربه در ساخت موتور است. محصولات موتور زیمنس تقریباً تمام موتورهایی را که می توان در بخش صنعتی استفاده کرد را پوشش می دهد. صرف نظر از بار مورد نیاز برای رانندگی، موتورهای زیمنس می توانند نیازهای خاص سیستم را برآورده کنند.
سطوح راندمان بالاتر مصرف انرژی را کاهش می دهد و کاربران را مستقیماً نجات می دهد!
سطح حفاظت بالاتر (IP55) استفاده ایمن و قابل اعتماد مشتریان ما را تضمین می کند!
نسبت قیمت / عملکرد بالاتر به مشتریان این امکان را می دهد که از محصولات با کیفیت بالا و برندهای معتبر بین المللی با قیمت کمتر لذت ببرند. این استفاده مشتری را تضمین می کند و باعث صرفه جویی غیرمستقیم در هزینه برای کاربران می شود.
خروجی انعطاف پذیر: جعبه اتصال در جهت 4 * 90 درجه می چرخد. مشتریان می توانند آن را به دلخواه خود مشخص کنند و فقط باید هنگام سفارش آن را راهنمایی کنند.
-اتصال قطعات قابل اطمینان: استانداردهای مونتاژ موتور زیمنس، طراحی ماژول و اجرای نصب ماژول، قابلیت اطمینان اتصال قطعات را بهبود می بخشد، زمان نصب و راه اندازی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و زمان تحویل را کاهش می دهد.
سطح حفاظت با کارایی بالا: همه موتورها با سطح حفاظت IP55 طراحی شده اند. می توان از آن در فضای باز، در محیط های گرد و غبار و مرطوب استفاده کرد. کاربران برای تأثیرگذاری بر استفاده عادی نیازی به اضافه کردن دستگاه ندارند. همچنین بسته به نیاز شما می تواند سطح بالاتری از محافظت را ارائه دهد.
– عملکرد عایق را بهبود می بخشد و عمر مفید موتور را افزایش می دهد. همه موتورهای استاندارد از سیستم عایق سطح F استفاده می کنند و بر اساس عایق سطح B ارزیابی می شوند. این امر قابلیت اطمینان عملکرد موتور را بهبود می بخشد و عمر موتور را افزایش می دهد که می تواند با توجه به نیاز موتور و کاربر ارائه شود. سطح عایق بالا.
-فناوری عالی درمان روتور: پس از درمان هر روتور، به درستی محافظت می شود و با رنگ محافظ برس می شود.
-انتخاب بلبرینگ ها و گریس های روان کننده با کارایی بالا: بلبرینگ ها از سازندگان معروف انتخاب شده و بر اساس نیاز زیمنس سفارشی می شوند. گریس گریس روان کننده جدید Esso Unirex N3 است که در برابر دماهای بالا مقاوم است و فرار نیست و امکان عملکرد قابل اعتماد طولانی مدت اجزای کلیدی را فراهم می کند.
-ولتاژ گسترده، فرکانس گسترده: ولتاژ واقعی قابل ارزیابی است.

صنعت کاربرد

گیربکس مکانیکی عمومی انتقال سرعت ثابت
فن (تنظیم سرعت ثابت و گشتاور متغیر سرعت بار)
موتورهای داخلی سری Y، Y2 را جایگزین کنید تا مشتریان بتوانند بار پمپ خود را ارتقا دهند (تنظیم سرعت بار ثابت و گشتاور متغیر)
بار کمپرسور (تنظیم سرعت ثابت و گشتاور متغیر سرعت بار)

اصل کار

ایجاد میدان مغناطیسی اصلی: سیم پیچ مهیج را به جریان تحریک کننده DC وصل کنید تا یک میدان مغناطیسی هیجان انگیز بین قطب ها ایجاد شود. یعنی میدان مغناطیسی اصلی برقرار است.
هادی: سیم پیچ آرمیچر متقارن سه فاز به عنوان سیم پیچ قدرت عمل می کند و حامل پتانسیل القایی یا جریان القایی است.
عملیات برش: محرک اصلی روتور را می کشاند تا بچرخد (انرژی مکانیکی به موتور وارد می شود)، میدان مغناطیسی تحریک بین قطبیت ها با شفت می چرخد، و سیم پیچ های فاز استاتور به صورت متوالی بریده می شوند (رسانای سیم پیچی مغناطیس را تحریک می کنند. مانند قطع کردن. ) رشته).

تولید پتانسیل AC

حرکت نسبی برش بین سیم پیچ آرمیچر و میدان مغناطیسی اصلی باعث ایجاد یک پتانسیل متقارن AC سه فازی در سیم پیچ آرمیچر می شود که به طور دوره ای اندازه و جهت مطابق با دوره تغییر می کند. برق AC را می توان از طریق کابل سرب تامین کرد.
متناوب و تقارن: قطبیت میدان مغناطیسی دوار متناوب است، بنابراین قطبیت پتانسیل های القایی متناوب است. تقارن سیم پیچ آرمیچر تقارن سه فاز پتانسیل القایی را تضمین می کند.

الکتروموتور زیمنس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *