اسید فسفریک

اسید ارتوفسفریک ( اسید فسفریک ، فرمول شیمیایی – H 3 PO 4 ) یک اسید معدنی با قدرت متوسط ​​است که مربوط به بالاترین حالت اکسیداسیون فسفر (+5) است.…

هیدروفلوریک اسید

هیدروفلوریک اسید چیست؟ هیدروژن فلوراید (HF) که بیشتر به عنوان اسید هیدروفلوریک اسید شناخته می شود،…

مالئیک اسید

مالئیک اسید چیست ؟ مالئیک اسید یک ترکیب آلی و شکل سیس ایزومر اسید بوتندیوئیک است.…

اسید سولفامیک

اسید سولفامیک چیست؟ اسید سولفامیک یک جامد کریستالی سفید رنگ است که رطوبت و پایداری ندارد.…

استئاریک اسید

اسید استئاریک چیست؟ استئاریک اسید یک اسید چرب با زنجیره بلند است. در انواع منابع طبیعی از…

جوهر نمک (هیدروکلریک اسید)

جوهر نمک (هیدروکلریک اسید) یکی از محصولات صنایع شیمیایی است. اسید کلریدریک مخلوطی از کلرید هیدروژن…

اسید سالیسیلیک

دمای ذوب: ۱۵۸.۶ درجه سانتی‌گراد دمای جوش: ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد چگالی: ۲.۱۳ گرم بر سانتی متر…