ناخن لودر

bucket teeth excavator using influence of abrasive wear قطعات پوشیدن اسکرو – دندانه های اسکرو دیگا…

باکت لودر

سطل تله هندلر و سطل لودر Agri-Linc مجموعه وسیعی از سطل های لودر را برای فروش…

ماشین حفاری کله گاوی

نحوه فعالیت ماشین حفاری کله گاوی انتقال ضربات به جداره سنگی پارامتر های عملکردی ماشین حفاری…

شعله گیر (Flame Arrestor)

اصطلاحات مربوط به شعله گیر المنت شعله گیر (Arrester Element) بخشی از شعله گیر متشکل از…

سرمته حفاری T38 76

سرمته حفاری مکس دریل Maxdrill

شیر چاقویی

    View this post on Instagram   A post shared by فن ابزار فرصت مهارت…

شانگ حفاری

HD200 فروکاوا HL600  تامراک YH65 اینگر سولند BBE57 اطلس کوپکو HLX5 تامراک HL500 تامراک HC120,150 مونتابرت…

راد حفاری

انواع راد حفاری راد 3 متری DTH 76 mm راد 3 متری T38 اطلس کوپکو راد…

کوپلینگ حفاری

انواع کوپلینگ حفاری T38 سندویک T38 اطلس کوپکو T45 راک بو T38 به R38 سندویک R38…