بال ولو پنوماتیک

انواع شیرهای توپی پنج نوع اصلی از بدنه شیرهای توپی وجود دارد: یک تکه (Single Body)،…

ایستگاه تقویت فشار گاز

عوامل موثر بر فشار گاز مسافت طی شده گاز اصطکاک ارتفاع جغرافیایی و طراحی لوله آشنایی…

شیر کروی

شیری است با حرکت خطی که اساسا برای شروع، توقف یا تنظیم جریان استفاده می شود.…

پکیج تزریق سرچاهی

  چاه، فرآیند و کنترل و تزریق شیمیایی مقدمه پکیج تزریق سرچاهی مهار فن ابزار از…

شیر قطع گاز زلزله

دریچه قطع گاز افقی زمین لرزه سری 300 محصولات لرزه ای اقیانوس آرام، 3/4 اینچ ما…

شیر محدود کننده جریان چوک سرچاهی choke valve

choke valve دریچه های شیر محدود کننده جریان چوک سرچاهی choke valve ساسات شیر خفه کننده،…

شیر چاقویی

    View this post on Instagram   A post shared by فن ابزار فرصت مهارت…

چک ولو ویفری

مشخصات فنی چک ولو ویفری سبک بودن وزن قیمت مناسب آببندی کامل در هر دو طرف…

اولت

انواع اولت Olet اولت Weldolet اولت Sockolet اولت Thredolet اولت Latrolet اولت Elbolet اولت Nipolet اولت Flangolet…

شیر کشویی

شیر کشویی یا ( gate valve) گیت ولو یکی از ساده ترین و قدیمی ترین مکانیزم…