بال ولو پنوماتیک

انواع شیرهای توپی پنج نوع اصلی از بدنه شیرهای توپی وجود دارد: یک تکه (Single Body)،…

تریلی تراکتور

    انواع تریلی تراکتور تریلی باغی 2 چرخ تراکتوری تریلی (تریلر) تراکتوری تریلی (تریلر) شش…

تانک کود

تانک کود دستگاهی است که عمدتا بین فیلترهای شنی و فیلترهای توری قرار گرفته و بوسیله…