خانه » بایگانی برای Mahar Fan Abzar Co

Mahar Fan Abzar Co

مواد شیمیایی خطرناک و خورنده

متریال PVDFC

این متریال یک متریال ترکیبی است همانطور که میدانید PVDF پلیمری بسیار مرغوب است. این پلیمر در برابر خوردگی، حرارت و خراشیدگی مقاوم است اما… ادامه »متریال PVDFC

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

فرآیند لجن فعال غالباً برای تصفیه فاضلاب شهری به کار می رود و کارامدترین و مؤثرترین فرآیند تصفیه فاضلاب است. تصفیه فاضلاب به صورت بیولوژیکی فرآیندی است که در آن ارگانیسم های میکروسکوپی برای تجزیه یا حذف مواد زائد استفاده می شود. ساده ترین شکل این فرآیند شامل یک حوضچه ته نشینی و یک حوضادامه »تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
راپچر دیسک Rupture Disk

راپچر دیسک

راپچر دیسک Rupture Disc یا دیسک انفجاری یکی از تجهیزات ایمنی و حساس کنترل فشار است به منظور تخلیه فشار در سیستم‌های تحت فشار یا خلاء اضافی کاربرد دارد در فشار بحرانی از قبل تعریف شده، با دقت بالا در کسری از ثانیه عمل کرده و باعث تخلیه فشار اضافی و جلوگیری از انفجار سیستمادامه »راپچر دیسک