بزرگترین دستگاه حفاری تونل جهان

ماشین های حفاری تونل تونل های بزرگی را در سراسر جهان توسعه می دهند. از زمان…

ماشین حفاری

ماشین حفاری تونل ( TBM ) دستگاهی است که برای حفاری تونل ها استفاده می شود.…