پلیمرها و واکنش های پلیمریزاسیون

قبل از اوایل دهه 1920، شیمیدانان در مورد وجود مولکولهایی با وزن مولکولی بیشتر از چند…

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت چیست؟ پلی الکترولیت (PEC) یک اصل ساده اما بسیار جالب با اهمیت قابل توجهی…

آهک هیدراته

آهک هیدراته چیست؟ تفاوت اصلی بین آهک هیدراته و آهک زنده واکنش پذیری و ترکیب شیمیایی…

سدیم آلومینات

سدیم آلومینات چیست؟ سدیم آلومینات یک معرف مفید برای ایزومریزاسیون آلکن ها و آمین ها است.…

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم چیست؟ سولفات آلومینیوم یک عامل شیمیایی است که بیشتر در تصفیه آب، تنظیم pH…

کلرید آهن (کلروفریک)

کلرید آهن (کلروفریک) چیست؟ کلرید آهن که کلرید آهن (III) نیز نامیده می شود یک ترکیب…

انعقاد مهم ترین مرحله در تصفیه فیزیکوشیمیایی پساب است که با دسته های معلق جامدات مانند فلزات سنگین، روان اجرا می شود و کیفیت تصفیه آب صنعتی و محتوای فلز پایین رد نهایی قضاوت می شود.

NTS طیف وسیعی از منعقد کننده ها را توسعه داده است که برای رسوب فلزات سنگین در سم زدایی پساب های صنعتی فرموله شده اند.

زنگ NTS CLEAR: منعقد کننده ها برای حذف فلزات سنگین

NTS طیف وسیعی از منعقد کننده ها را برای فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین توسعه داده است.
انعقاد فلزات عبارت است از بی ثباتی ذرات کلوئیدی با افزودن یک منعقد کننده شیمیایی NTS CLEAR ، نقش آن تبدیل فلزات سنگین محلول در آب برای تصفیه، ترکیبات نامحلول که رسوب می کنند خواهد بود.

  • سازگار با درمان فیزیکی و شیمیایی برای همه انواع فلزات
  • باعث رسوب سریع فلزات می شود
  • در تصفیه اقتصادی آب صنعتی شرکت می کند
  • منعقد کننده NTS CLEAR بخشی از یک درمان کامل است

منعقد کننده NTS CLEAR

به طور ویژه طراحی شده است تا مکمل Insolubilizer NTS باشد. منعقد کننده NTS CLEAR که در طول پردازش اضافه می شود، فلزات محلول را به ترکیبات نامحلول تبدیل می کند که رسوب می کنند.

انتخاب منعقد کننده تابعی از ماهیت آب صنعتی است که باید تصفیه شود. سم زدایی با طیف وسیعی از محصولات و معرف ها بهینه خواهد بود، به همین دلیل مهندس شیمی ما این فرآیند را با انجام آزمایشات روی پساب تطبیق می دهد.

منعقد کننده برای رسوب فلزات سنگین

NTS CLEAR 2000
NTS CLEAR 2055
NTS CLEAR 2100
NTS CLEAR 2150
NTS CLEAR 2550

منعقد کننده NTS CLEAR

مجموعه ای از منعقد کننده ها است که به انواع مختلف تولید زباله پاسخ می دهد، آنها به عنوان فلزات سنگین منعقد کننده برای تصفیه فیزیک و شیمیایی فاضلاب صنعتی استفاده می شوند.

منعقد کننده های NTS CLEAR عمدتا در زمینه های تصفیه سطح، الکترونیک، صنایع شیمیایی، چاپ، دباغی، صنعت شیشه و غیره استفاده می شوند.