زلال ساز از چه اجزایی تشکیل میشود

زلال ساز از چه اجزایی تشکیل میشود

مقدمه

 • آب زلال معمولا ذرات بسیار کمی دارد
 • یون ها و ناخالصی ها در آب و فاضلاب معلق می مانند
 • ذرات شناور آب را کدر میکنند
 • ذرات معلق می تواند در لاین پمپاژ ایجاد رسوب کند

زلال ساز چیست

 • سیستمی برای حذف ذرات معلق و یون ها
 • سختی آب را کاهش میدهد و آب نرم از دستگاه خارج میشود
 • طول عمر و راندمان پمپ ها را افزایش میدهد

زلال ساز کجا کاربرد دارد

 • در تصفیه خانه آب و فاضلاب
 • فاضلاب صنعتی
 • صنایع فولاد
 • پتروشیمی ها
 • تولیدکننده های نوشیدنی

ته نشینی

 • یک فرآیند فیزیکی و غیر شیمیایی است
 • جداسازی ذرات معلق سنگین تر از آب
 • نیروی ثقلی، باعث آن میشود
 • حذف ذرات معلق و ذرات کلویید منعقد شده
 • حذف لخته های سنگین بعد از تزریق لخته ساز به آب
 • حذف رسوب های که در واکنش های شیمیایی تصفیه آب به وجود آمده

روش های ته نشینی

 • ته نشینی ذرات مجزا
 • ته نشینی لخته ها
 • ته نشینی ناحیه ای
 • ته نشینی ذرات متراکم
زلال ساز - لخته های سبک روی آن

زلال ساز – لخته های سبک روی آن

عوامل موثر بر ته نشینی

 • اندازه ذرات
 • پراکندگی اندازه ذرات
 • شکل ذرات
 • بار یونی ذرات
 • دانسیته ذرات
 • دمای آب
 • اجزای حل شده در آب
 • شرایط محیطی
 • ساختار حوضچه ته نشینی

پکیج زلال ساز لاملا لانه زنبوری

زلال ساز لاملا

 • استفاده از صفحات لاملا بار سطحی را افزایش میدهد
 • موجب افزایش بازده زلال ساز و فرآیند ته نشینی میشود
 • صفحات لاملا مانند یک دام برای جریان آب هسند و جریان را در نزدیکی خود بسیار کم میکنند
 • صفحات لاملا صفحاتی هستند که با تغییر جهت جریان مایع باعث کاهش سرعت جریان و افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می شود
 • در تصفیه آ و تصفیه فاضلاب از این روش استفاده می شود
 • صفحات معمولا از جنس PP ساخته می شود

مراحل سیستم زلال‌ساز:

 • اکسیداسیون مواد آلی (Oxidation)
 • خنثی سازی یون ها (Coagulation)
 • انعقاد و لخته سازی (Flocculation)
 • ته نشینی (Sedimentation)
 • فیلترینگ (Filtration)
 • گندزدایی پس از تصفیه (After Filtration Disinfection)

پکیج زلال ساز لانه زنبوری Lamella

زلال سازی روشی است که برای جدا ساختن ذرات از آب به کار می رود. ذرات موجود در آب دارای اندازه های مختلفی هستند که ابعاد آنها از چند آنگستروم (مواد محلول ) تا چند سانتی متر (مواد معلق ) متغیر است. ذرات درشت را میتوان با شبکه، توری یا فرآیند ساکن کردن مایع در حوضچه های ته نشینی جدا کرد . هرچه ذرات معلق کوچکتر باشند جداسازی آنها مشکل تر خواهد بود. برای جدا کردن این ذرات با توجه به طبیعت نمونه ذرات و تمایل آنها به ته نشینی ، شناور و یا معلق ماندن روش های مختلفی را می توان انتخاب نمود.

زلال سازی شامل فرآیند های انعقاد، لخته سازی و ته نشینی است. در عمل انعقاد، با اضافه کردن مواد شیمیایی به آب ذرات را آماده چسبیدن به یکدیگر و تشکیل ذرات بزرگتر میکند که میتوان به دلیل خالی شدن بار های الکتریکی باشد . بی بار شدن ذرات ریز سبب حذف نیرو دافعه بین ذرات میشود .

در ضمن، فرآیند انعقاد می تواند تیرگی ناشی از مواد آلی و معدین، انواع میکروارگانیزم ها ، رنگ و فسفات را کاهش دهد یا حذف کند .

مرحله بعد از زلال سازی لخته سازی است. در این مرحله مواد منعقد شده از طریق به هم زدن آرام به یکدیگر زده می شود و ذرات بزرگتری را به وجود می آورد که راحت تر ته نشین می شود . البته به هم زدن باید با دقت انجام تا لخته های به وجود آمده از هم پاشیده شود . بعد از لخته گذاری مرحله ته نشینی است که در این مرحله ذراتی که منعقد و لخته شده اند دارای شرایط مناسب برای رسوب کردن می شود و آب زلال بدست می آید . مواد و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند زلال سازی باید به شیوه مناسبی به کار گرفته شود تا این عمل، کارایی خوبی داشته باشد. موفقیت در این فرآیند به موارد زیر بستگی دارد:

مقدار صحیح مواد شیمیایی اضافه شده
نقطه مناسب تزریق در سیستم
میزان و سرعت به هم خوردن آب
مواد شیمیایی افزودنی میتواند شامل مواد منعقد کننده، مواد تنظیم کننده PH و گاهی هم مواد منعقد کننده برای بالا بردن بازده، باشد .