فیلتر ممبران ونترون (Vontron)

فیلتر ممبران ونترون (Vontron) چیست ؟ فیلتر ممبران ونترون (Vontron) با کیفیت به طور گسترده در…

 اولترافیلتراسیون UF

 اولترافیلتراسیون UF چیست؟  اولترافیلتراسیون UF یک فرآیند فیلتراسیون غشایی شبیه به اسمز معکوس است که از…

فیلتر ممبران صنعتی CSM

مشخصات فنی فیلتر ممبران صنعتی CSM فیلتر ممبران صنعتی CSM، اسمز معکوس یک لایه نازک است…

فیلتر ممبران فیلمتک Dupont Filmtec

Filter Membrane Dow-Filmtec-TW30-4040 تشخیص فیلتر ممبران اصل از فیک فیلتر ممبران تقلبی عملکرد صحیح ندارد و…

فیلتر ممبران ممبرانیوم Membranium

مزایای فیلتر ممبران ممبرانیوم Membranium دارای استاندارد کنترل کیفیت ISO 9001 معادل بسیاری از ممبران های مرغوب…

فیلتر دیسکی

فیلتر دیسکی چیست فیلتر دیسکی، فیلتراسیون با یک دیسک فیلتر عمقی است. و آن را تبدیل…